Inbreng inwoners belangrijk bij verbreding Nieuwe Bennebroekerweg.

De lokale VVD wil zekerheid dat suggesties van inwoners meegenomen worden bij planvorming verbreding Nieuwe Bennebroekerweg. Wethouder Ruigrok zegde toe dat de suggesties van inwoners worden meegenomen en dat daarop een onderbouwde reactie komt, zodat duidelijk is wat er met de suggesties wordt gedaan.

Participatie; de lokale VVD wil weten welke invloed inwoners hebben op het traject van de verbreding van de Nieuwe Bennebroekerweg. Bij de planvorming wordt iedereen opgeroepen om een reactie in te dienen, suggesties te doen, alternatieven aan te reiken etc. In de begeleidende tekst staat echter niet wat we doen met de informatie van de inwoners die de moeite nemen om suggesties etc te doen. De zienswijzen van inwoners zijn waardevolle informatie wat de VVD betreft.

De lokale VVD is blij met de toezegging van wethouder Ruigrok dat iedere suggestie wordt beantwoord en dat er zorgvuldig wordt gekeken naar eventueel voorgestelde alternatieven.