Maak Ruimte met Ruimte: ruimte creëren door ruimte in regelgeving te maken

De VVD heeft samen met een groot deel van de raad op donderdag 30 september 2021 een oproep gedaan om uit de te verwachten impasse te komen in de toekomstige krapte van ruimte bij alle ontwikkelingen die er komen. Dit in een tijd waar tegelijkertijd leegstand is én er een gewenste toename van functiemenging en toename van reuring, vermaak en vertier is op bedrijventerreinen.

In het debat van 23 september over de ‘bestuurlijke voortgangsrapportage kantoren en bedrijven’ was het idee op aanvoering van VVD raadslid Trudie van ’t Hull-Bettink uitvoerig besproken en bleek daar breed draagvlak voor te zijn. 

“..
je gaat geen monofunctionaliteit doorbreken of levendigheid creeeren wanneer je doet wat je altijd deed. Wat de VVD betreft is het dan ook tijd om ruimte met ruimte te maken. Een groot deel van deze monofunctionaliteit komt door wat we met elkaar hebben afgesproken in bestemmingsplannen en met de beste bedoelingen dichtgeregeld hebben. Je mag niet zomaar een feestje geven in je bedrijfspand of je sportzaal verhuren voor een bedrijfsbijeenkomst, de bedrijfskantine als restaurant inzetten of je auditorium verhuren aan een zangkoor. Functiemenging is waar we naartoe willen, maar dan moeten we dat wel mogelijk maken. Dan hebben we ook het duurzaamheidsaspect te pakken. Met zo min mogelijk, zo veel en zo lang mogelijk gebruik maken van 1 en dezelfde ruimte. Dán maak je ruimte met ruimte.”

Met de motie roept de raad het college unaniem op te onderzoeken hoe en waar Ruimte met Ruimte gemaakt kan worden en hier over met een voorstel te komen in het eerste kwartaal 2022.

De raad heeft besloten te laten onderzoeken door het college waar meervoudig gebruik gewenst is en te kijken naar hoe dit mogelijk te maken. Dit zal betekenen dat wellicht oude regelgeving losgelaten moet worden en vervolgens moet bekeken worden hoe met deze nieuwe vrijheid omgegaan wordt. Het doel van deze motie is in ieder geval om een mooie levendige duurzame werk- en leefomgeving mogelijk te maken met voldoende plek voor iedereen. 

Waar we binnen de beschikbare fysieke ruimte, ruimte creëren door ruimte in regelgeving te maken. Maak ruimte mét ruimte.

“Wij zijn enorm enthousiast over deze motie en dat de raad hier zo welwillend tegenover staat. Hiermee kunnen we écht functies gaan mengen.
Met deze nieuwe ontwikkeling, bieden we onze inwoners en ontwikkelaars een eerste stap voor nieuwe mogelijkheden om anders met de beschikbare ruimte om te gaan. Niet alleen efficiënter, maar ook creatiever.” Aldus het VVD-raadslid van ’t Hull.