VVD stelt vragen over chips in rolemmers

Fractievoorzitter Beryl van Straten: “Het inzetten van digitale instrumenten door de gemeente of door partijen waarmee de gemeente samenwerkt, is een onderbelicht onderwerp."

De Haarlemmermeerse VVD heeft hiervoor eerder aandacht gevraagd door middel van het organiseren van een raadssessie hierover. Uit die sessie op 26 augustus 2021 bleek dat de urgentie om over de inzet van digitale instrumenten goed geïnformeerd te worden door de meerderheid van de raad wordt gevoeld. 

 

Juist om als raadslid de politieke (waarde) afweging te maken; of de inzet ervan wenselijk, doelmatig is en  welke risico’s erbij komen kijken. Tijdens de genoemde sessie was de meerderheid van de raad het ook eens met de Haarlemmermeerse VVD dat het raamwerk van het Rathenau Instituut een handige wijze is om inzet van digitale instrumenten te bespreken. (https://www.rathenau.nl/nl/kennisgedreven-democratie/raad-weten-met-digitalisering)

 

Nu lezen wij in de brief aan inwoners m.b.t. de invoering van het nieuwe plan voor het ophalen van huisvuil dat er chips in de rolemmers worden geplaatst. Er wordt gekozen voor de inzet van digitale instrumenten. De inzet van dit digitale instrument zorgt voor onrust onder inwoners.

We hebben het college dan ook gevraagd hoe wordt gewaarborgd dat de gegevens vanuit deze chips veilig worden verzameld en niet misbruikt kunnen worden. 

Zie hier de schriftelijke vragen die we hebben gesteld.