30km zones alleen veilig als er ook gehandhaafd wordt.

De gemeente heeft de ambitie om meer 30km-zones in te richten om de verkeersveiligheid te vergroten. VVD raadslid Katrijn Kliphuis was daar kritisch over: "Vaak worden die 30km zones als onveilig ervaren, omdat er te hard wordt gereden. Handhaving is dus belangrijk om die veiligheid ook echt te verbeteren."

Wethouder Verkeer, Marja Ruigrok, begrijpt de zorgen van VVD raadslid Katrijn Kliphuis. Ze benadrukte dat het college nog steeds inzet op 30km-zones en bevestigde dat handhaving daarbij wel super belangrijk is. Dat kan bijvoorbeeld door de inzet van laserguns.