De VVD is positief over de voortgang van Park21

We zijn blij met een derde recreatieplas, een plek voor leuke evenementen en andere culturele uitjes. Zo komen ruimte voor groen, cultuur, ondernemen, sport en recreatie mooi samen voor onze inwoners én de agrariërs in dit gebied.

De VVD Haarlemmermeer is zeer verheugd dat de MER eindelijk is afgerond zodat we verder kunnen met de aanleg van het Park21. Tenslotte hebben we een hele opgave om naast het bouwen van 20.000 woningen ook te voldoen aan de 400m2 groen/recreatie per woning volgens de historische opgave. Want er is behoefte aan een groene buffer tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Het is absoluut onwenselijk om deze 2 autonome dorpen aan elkaar te bouwen.  En hoe heerlijk is het dat er een recreatieplas bijkomt, zodat al onze inwoners in de zomer lekker kunnen zwemmen. Daar is zeker behoefte aan gezien de overvolle strandjes van de Toolenburgerplas en het Haarlemmermeerse bos op een mooie dag. De VVD is blij met de flexibiliteit en ruimte die gegeven wordt om dit gebied te transformeren en ontwikkelen voor ondernemers die bij dit gebied passen, zoals horeca en allerlei sportfaciliteiten en cultuur locaties. Het transportmuseum zou graag een nieuw onderkomen vinden in Park21, er wordt gesproken over een openluchtmuseum en er valt nog zoveel cultureels te bedenken. En dat alles in combinatie met de agrariërs die mee transformeren als ze dat willen. Het geeft een enorme boost aan Haarlemmermeer en dat is heel welkom. Het verbaast ons wel dat in de ladderonderbouwing van het bureau stedelijke planning de parkbehoefte voor horeca wordt geschat op tussen de 25 en 41? Dat lijkt ons wel erg veel.

Na het lezen van deze nota, die overigens heel duidelijk en uitgebreid is, heeft de VVD nog een paar opmerkingen en vragen. Het toe te passen VDS voorziet in een nieuwe manier van omgaan met water. Zeer verstandig in deze tijden van veranderingen en enorme piekbuien. Het retentiebekken wordt ingezet om op een natuurlijk manier het regenwater te blijven gebruiken en het dus niet tussentijds weg te pompen of aan te vullen. Wel vragen wij ons af of dit voldoende is voor nog extremere buien in de toekomst. Daar wordt overigens ook in de MER aan gerefereerd.

We lezen dat de verkeerssituatie tot 2030 voldoende is met een paar kleine aanpassingen voor de basis variant, maar als we verder gaan met de maximale variant tot 2040 moeten er nog aardig wat beslissingen worden genomen. We vragen het college om daar heel tijdelijk mee te beginnen. We zouden toch niet willen dat we straks het Park niet kunnen afmaken omdat er verkeersbelemmeringen ontstaan.

Natuurlijk begrijpen wij dat er nog veel moet worden ingevuld, bijvoorbeeld aandacht voor de parkeer en verkeersituatie rondom de grote evenementen, zodat er geen verkeersopstoppingen ontstaan. Ook missen wij nog de invulling van tijdelijke overnachtingen zoals een camping.

Voor wat betreft de eisen voor duurzame energieopwekking geeft onze fractie de voorkeur aan variant nummer 3, zo min mogelijk bemoeienissen en laat het aan de creatieve invulling van de ondernemers hoe ze dat aanpakken.

"De plannen zijn mooi en worden door onze inwoners met veel interesse gevolgd. Wij hopen dan ook oprecht dat het extra budget dat nog ergens gevonden moet worden, zoals bij Europese subsidies ook haalbaar is." Aldus Henriët van den Berg van onze fractie afgelopen donderdag tijdens de sessie waarin Park21 werd besproken.