Spannende Algemene beschouwingen waarbij elke partij kleur moest bekennen.

In moeilijke tijden leer je elkaar kennen en moet iedereen kleur bekennen. “Ik stel vast dat de VVD in Haarlemmermeer de enige echte middenpartij is” aldus fractievoorzitter Beryl van Straten. We hebben de afgelopen periode ervaren dat andere partijen snel grijpen naar het middel om de belastingen te verhogen zodra het financieel zwaar weer is. Wat de VVD betreft is dat in onze gemeente niet nodig en dat hebben we ook met hand en tand verdedigd.”

Spannende en belangrijke Algemene beschouwingen zijn voor de VVD goed afgesloten: we gaan de komende jaren minder uitgeven, maar de ambitie om betaalbare woningen te bouwen blijft overeind.

 

Voor de VVD staat voorop dat hardwerkende inwoners en ondernemers niet degenen zijn die hiervoor moeten betalen. Dat is ook niet nodig met het pakket dat er nu ligt en met de ideeën die wij hebben om die 2 mln te vinden. Fractievoorzitter Beryl van Straten: “Gelukkig is een OZB (onroerende zaak belasting) verhoging in onze gemeente niet nodig en blijven we met dit pakket aan bezuinigingen een gemeente met volop kansen en mogelijkheden voor iedereen”.

 

Donderdag 1 juli was de 3e keer dat de raad met elkaar in gesprek ging over het financieel zware weer dat op komst is. Van 13.30u-22.15u gaf elke partij aan wat zij van het voorgestelde pakket aan bezuinigingen van het college vinden en welke voorstellen zij hebben om de nodige extra 2 mln aan bezuinigingen te vinden.

 

De meerderheid van de raad stemt in met de richting van het college:

-       We zullen de komende jaren minder moeten uitgeven, pijnlijke bezuinigingen zijn onvermijdelijk;

-       We blijven inzetten op het bouwen van betaalbare woningen, bibliotheken en zwembaden blijven open, op ons groen wordt niet bezuinigd en de minima worden ontzien.

-       Geen OZB verhoging.

 

De VVD deed een aantal voorstellen om nog beter grip te krijgen op de uitgaven. Lees hier welke en of ze door een meerderheid van de raad zijn aangenomen of niet:

 

-       Zoek kopers voor vastgoed dat we niet nodig hebben; TOEZEGGING COLLEGE

-       Zoek bezuinigingen in het ondersteuningsbudget van de raad; AANGENOMEN

-       Zoek bezuinigingen in het ondersteuningsbudget van het College; AANGENOMEN

-       Zoek de dubbelingen die er zijn binnen onze vele maatschappelijke ondersteuningsvoorzieningen; AANGENOMEN

-       Bekijk of het groenonderhoud dat door de Waterwolf wordt uitgevoerd, goedkoper en beter kan worden opgepakt door ondernemers; TOEZEGGING COLLEGE

-       Stop met het bouwen van vastgoed voor kinderopvang, dat is geen taak voor de gemeente; NIET AANGENOMEN

 

Helaas hebben onze coalitiepartners HAP, CDA en PvdA een voorstel ingediend om de toeristenbelasting te verhogen en de prognose van de bezetting van hotelkamers bij te stellen. De VVD heeft zich hiertegen verzet; de hotelbranche heeft het moeilijk genoeg, om ze nu ook nog te confronteren met een belastingverhoging vinden wij onbegrijpelijk! Helaas heeft een meerderheid van de raad voor dit voorstel gestemd.