Met een prik naar een Gig?

Veel meer beperkt dan nu in ons doen en laten kan bijna niet. Het is nodig; de besmettingen en ziekenhuisopnames lopen op en het is nog altijd niet duidelijk wat de beste maatregel is tegen verspreiding van het coronavirus. Wat we wel weten is dat we ons niet meer bezig hoeven te houden met die vraag wanneer het inenten tegen het coronavirus is voltooid. In de periode daar naar toe, zal er een periode komen dat een gedeelte van de mensen al is gevaccineerd en een deel nog niet. Testen is dan van groot belang om zaken meer mogelijk te maken. Dit laatste is belangrijk voor onze ondernemers maar ook als lichtpuntje aan het einde van een donkere tunnel van onmogelijkheden.

Op landelijk niveau zal in het begin van het nieuwe jaar getest worden met evenementen en sneltesten om te kijken of dat werkt. Inmiddels zien we initiatieven ontstaan om door middel van sneltesten het mogelijk te maken nachtclubs in onze buurgemeente Amsterdam weer open kunnen. Beryl van Straten: “Zoiets moeten we bij ons in Haarlemmmermeer toch ook kunnen? Ik ben erg benieuwd hoe de gemeente/overheid die testen kan inzetten om horeca/evenementen weer mogelijk beperkt toegankelijk te maken.” 
Er is een sterke behoefte aan meer mogelijkheden, blijkt ook uit verschillende publicaties in de 
media. Mensen (75%) zijn bereid om een bewijs van vaccinatie in te voeren waarmee meer vrijheden verkregen kunnen worden.  

We denken als VVD graag met onze ondernemers mee om te kijken wat er binnen de coronamaatregelen nog wel kan. We zoeken steeds naar waar nog ruimte te zit om ondernemen in de beperkte omstandigheden mogelijk te maken. Trudie van ’t Hull-Bettink: “De ruimte is wel een keer op. Kansen benutten van sneltesten en de komst van het vaccin zijn pas middelen waar we echt wat mee kunnen om de maatschappij weer aan het draaien te krijgen.”

De Haarlemmermeerse VVD wil dan ook graag weten of onze gemeente voorbereid is om snel meer vrijheid binnen de maatregelen te creeeren en heeft hier over de volgende vragen gesteld aan het college:

Sneltesten

1. Zijn er gesprekken met sneltestlocaties, ondernemers en gemeente om te kijken naar mogelijkheden voor een gecontroleerde “open-up”?

a. Zo ja, welke mogelijkheden zijn er en wat zijn de “lichtpuntjes aan het einde  de donker tunnel van onmogelijkheden”?

b. Zo nee, is het college bereid deze gesprekken op korte termijn op te starten?

2. Gaat onze gemeente ook pilots met sneltesten in combinatie met evenementen of horeca- openstelling opstarten?

 

Vaccinatie

In het nieuws wordt steeds meer perspectief gegeven op de beschikbaarheid van vaccins

3. Wanneer is de verwachting dat alle mensen de mogelijkheid hebben gehad om zich te laten vaccineren?

4. In hoeverre zijn er overleggen met het Rijk en Veiligheidsregio over de mogelijkheid van een vaccinatiebewijs om meer vrijheid te kunnen geven aan de mensen die zijn gevaccineerd?

5. Hoe worden ondernemers en initiatiefnemers betrokken bij het zoeken naar mogelijkheden om met een vaccinatiebewijs toegang te kunnen verlenen?

 

Namens de VVD Haarlemmermeer fractie,

 

Beryl van Straten

Trudie van ’t Hull-Bettink”