Voor de VVD is draagvlak erg belangrijk; ook als het over windmolens gaat!

De komende tijd staan bijeenkomsten van de gemeente gepland om met inwoners de mogelijkheid te geven te participeren in de zoektocht naar mogelijkheden van extra windmolens in Haarlemmermeer. Raadslid Trudie van ’t Hull-Bettink vraagt het college hoe in de afgelopen periode gesproken is met de dorpsraden en inwoners en hoe er verder gewerkt gaat worden aan het creëren van draagvlak.

De directe aanleiding zijn de brieven van diverse dorpsraden uit het zuiden van Haarlemmermeer. 

Het is niet de eerste keer dat de VVD specifiek aandacht vraagt voor draagvlak. 
In juni, bij de bespreking van de concept-RES (Regionale Energietransitie Strategie) heeft de VVD specifiek gevraagd hoe het college een en ander vorm wil geven in het kader van de participatie en draagvlak en dan specifiek met betrekking tot het zoekgebied voor windmolens aangezien daar op dat moment nog niet veel aandacht aan was besteed. Wij hebben toen een toezegging gekregen dat we een participatieplan zouden krijgen waarin een en ander in kon worden uitgewerkt.
In oktober heeft de raad een brief ontvangen waarin daartoe een aanzet wordt gegeven, maar waarin nog wel wordt aangegeven dat de manier waarop nog moeten worden uitgedacht. Vervolgens zijn uitnodigingen verstuurd naar inwoners om mee te denken over de inrichting van de zoekgebieden, waarop de dorpsraden afgelopen week hebben gereageerd.

In het Haarlems Dagblad is te lezen dat wethouder Nobel het signaal serieus neemt en persoonlijk de dorpsraden zal benaderen voor een gesprek (zie de link of de foto)