Sugarcity: mooie impuls voor werkgelegenheid en recreatie

Op donderdag 17 september 2020 besprak de gemeenteraad Haarlemmermeer de voortgangsrapportage van het ontwikkelgebied van het oude Suikerfabriekterrein, met onder meer SugarCity en Amsterdam the Style Outlets. Met de opening van het eerste outletcentrum van de randstad was het een mooi moment om terug te kijken, maar ook vooruit. Ons raadslid Mark Achterbergh-Copier is, als echte Zwanenburger-Halfwegger, positief, maar ook op punten kritisch: “Het gehele project is goed nieuws voor onze lokale inwoners, maar parkeren is wel een aandachtspunt”.

Het Outletcentrum is nu in volle ontwikkeling en dat brengt een hoop werkzaamheden met zich mee. Op dit moment wordt bij de ‘nieuwe brug’ (Weerenbrug) de westerlijke ontsluiting aangelegd om de verkeerscirculatie rondom het outletcentrum goed te laten verlopen. “Donderdag reed ik er nog langs en de werkzaamheden gaan nu heel hard. Als er niks geks gebeurt, zijn ze ruim op tijd klaar voor de grande opening van 26 november”, aldus Achterbergh-Copier. Toch zijn er wel zorgen over het parkeren. “Vanuit de bewoners zijn er nog wel zorgen over het parkeren op onder meer de Zwanenburgerdijk, de Oranjebuurt en de Dubbele buurt. Ik heb deze zorgen onder meer van de dorpsraad gehoord, maar ook van bewoners die ik persoonlijk heb gesproken.” Achterbergh-Copier vroeg aan de wethouder van het project, Marja Ruigrok, of er een plan B klaar ligt mochten er nadere regels nodig zijn om parkeerdruk in de wijken te verminderen. “We hebben als raad van de wethouder de toezegging gekregen dat er goed gemonitord wordt. Mocht het nodig zijn, dan ligt er inderdaad een plan B gereed, onder meer blauwe zones. Dat wordt echter pas ingezet, als het daadwerkelijk nodig is. Het is fijn om te horen dat het college hier scherp op is én blijft”.

 

Niet alleen het parkeren is nog een punt van aandacht. Ook de verkeersveiligheid rondom de nieuwe N200 is nog geen gelopen race. “De snelheidsremmende bocht van de nieuwe Boezembruggen in combinatie met de verlaagde maximum snelheid zou voor een veiligere situatie moeten zorgen. Het tegendeel is waar. De Formule 1 is niet naar Zandvoort gehaald, maar naar Halfweg!” Daarbij vroeg Achterbergh-Copier of er nog verkeersremmende maatregelen worden genomen en waar de flitspalen bij de Oranje Nassaustraat zijn gebleven en of die nog terugkomen? De wethouder heeft toegezegd dat de flitspalen bij de Oranje Nassaustraat terugkomen en dat er wordt onderzocht of er bij SugarCity ter hoogte van het station een oversteekplaats kan komen, mits het verkeersveilig kan. Wethouder Ruigrok benadrukte dat er goed gekeken wordt naar de veiligheid rondom de N200. Achterbergh-Copier vroeg de wethouder ook om uitleg waarom de voetgangerstunnel onder de N200 door, niet mocht van Rijkswaterstaat. “Dat kan niet door de kabels en de leidingen in de grond”, aldus wethouder Ruigrok. Ook de komst van een nieuwe logistiek complex aan de Weerenweg gaat meer verkeer veroorzaken rondom de Zwanenburgerdijk en industriegebied De Weeren. Op de vraag of hier rekening mee wordt gehouden en wat dit betekent voor de verkeersknip op de Zwanenburgerdijk, gaf de wethouder aan dat de knip er komt om te zorgen voor minder verkeer op de Zwanenburgerdijk. Het vrachtverkeer gaat via de Weerenweg, de ‘nieuwe brug’ over. 

 

Dan is er ook nog de snelfietsroute F200 van Haarlem, door Halfweg, naar Amsterdam. Tijdens de uitvoering van de F200 zijn de uitvoerders erachter gekomen dat een deel van het project, onder meer voor SugarCity, technisch gezien helemaal niet kan.  “Dit kan toch niet waar zijn? Zoals het er nu bij ligt, is het niet alleen treurig maar ook nog eens gevaarlijk. Wat ons betreft wordt daar gewoon een veilig fietspad neergelegd.” Daarop kregen we de toezegging van wethouder Ruigrok dat in kwartaal 2 van 2021 meer bekend is. 

 

Tot slot haalde Achterbergh-Copier het juridische conflict aan dat rondom de schade aan het oude raadhuis in Halfweg speelt. “Stichting Historisch Halfweg wacht nu al ruim 2 jaar op hun spullen die nog steeds in het afgekeurde deel staan uitgestalt. Wordt het het nu niet eens tijd dat in ieder geval die mensen hun spullen kunnen delven?” Helaas had de wethouder Ruigrok slecht nieuws: “Ik kan het niet mooier maken dan het is. Er is nog steeds geen uitzicht op het geschil”. De toezegging is wel gedaan, zodra er meer bekend is, dat de raad meteen op de hoogte wordt gesteld. 

 

Achterbergh-Copier kan zelf niet wachten tot het Outletcentrum open gaat: “Ondanks dat we op punten kritisch zijn, vindt VVD Haarlemmermeer dit project een fantastische aanvulling voor onze gemeente. Het gehele project is goed nieuws voor onze lokale inwoners. Met meer dan 600 nieuwe lokale banen om de hoek, 100 winkels op loop- en fietsafstand, in 1 mooi outletcentrum. En daarbij de toezegging van de ontwikkelaars dat er nauw samengewerkt gaat worden met onze lokale ondernemers. Dat is natuurlijk goed nieuws! Nu dus bouwen en dan straks: shoppen, shoppen, shoppen.”