Minder regels voor dorps-en wijkraden en het organiseren van (kleine) evenementen.

Naar aanleiding van gesprekken met diverse dorps- en wijkraden hebben wij vorig jaar de motie: "Motivatie door simplificatie" ingediend. Het is al moeilijk genoeg om vrijwilligers te vinden voor diverse dorps- en wijkraden en andere maatschappelijke organisaties. Daarom moet het proces voor de aanvraag voor de jaarlijkse subsidie voor de dorps- en wijkraden en het organiseren van (kleine) evenementen simpel en toegankelijk zijn. Omdat wij daar veel klachten over kregen hebben wij het college opgeroepen om dit proces en de dienstverlening te verbeteren. Daarvoor kregen wij brede steun in de raad. Het college heeft inmiddels teruggekoppeld wat zij hebben gedaan met onze oproep.

De verbeterpunten zijn als volgt samen te vatten:

  • aanvragen voor de jaarlijkse subsidie worden makkelijker gemaakt en zijn nu ook digitaal mogelijk;
  • aanvragen voor (klein) evenementen worden vereenvoudigd;
  • de korting (ook wel boete genoemd) op het te laat indienen van een aanvraag wordt verlaagd;
  • het aantal verdeelregels voor subsidies wordt van 80 teruggebracht naar 30.

Wij hopen dat het de dorps- en wijkraden en alle andere vrijwilligers die zich voor onze mooie gemeente inzetten motiveert om door te gaan met hun belangrijke werk en met ons in gesprek te blijven over mogelijke verbeteringen!

Klik hier voor de uitgebreide toelichting van het college.