Toerisme: voor onze inwoners zélf

We ondersteunen de visie dat toerisme er op gericht moet zijn om de leefbaarheid te vergroten voor de inwoners zelf. Waar voorheen de focus lag op internationale bezoekers en de overloop hiervan uit Amsterdam, ligt nu de focus op Haarlemmermeer zelf: de lokale en regionale bezoeker.

Wij vinden dit een goede beweging. Onze gemeente is het waard en heeft de mogelijkheden 

De contrasten van onze gemeente kunnen we daarbij goed benutten. Zodat we het dichter bij huis zoeken. Een beweging die we juist in deze periode al hebben kunnen ervaren. We kunnen daar als gemeente ook veel voor betekenen. De laatste jaren hebben we meer recreatiegebieden gekregen. Meer wandel- fiets- en ruiterpaden en verbinding daarvan onderling staan op planning. 

 

“We hebben alleen nog niet zo een krachtig toeristisch profiel. We hebben de mogelijkheden qua kwaliteiten en faciliteiten. De beleving van dit krachtige profiel: daar moet aandacht voor zijn.” Zegt de Baat tijdens het debat. 

In het beleid voor Toerisme, evenementen en promotie, dat donderdag 10 september in de raad werd besproken, worden hier ook de mogelijkheden voor geboden en wordt de raad gevraagd middelen voor vrij te maken.

 

“Wat wij willen voor onze inwoners, is dat zij trots kunnen zijn op dat we hier wonen en werken en recreëren. Daar dóen we het voor. Het leefbaar houden  van onze gemeente.” Aldus Pieter-Jan de Baat.

 

Om de kansen die wij hebben als gemeente goed te benutten, stipt Pieter-Jan de Baat nog een aantal elementen aan die de Haarlemmermeerse VVD belangrijk vindt:
*Meer focus op de inwoners en regionale bezoekers
*Uitlichten/promotie van onze éigen kwaliteiten

*Meer samenhang in uitstraling van de verschillende hotels die we hebben. 

*Meer focus op de doelgroep transferpassagiers. In de huidige periode zijn die er minder of niet, maar daar liggen wel kansen voor de toekomst.

 

Waar we in ons verkiezingsprogramma aangaven in te zetten op het aantrekken van grote festivals, kunnen we nu stellen dat dat gezien de huidige omstandigheden nog niet zo aan de orde is. Toch zijn daar voor de toekomst wel kansen in het Noorden van onze gemeente. Het beleid dat voorligt zet meer in op kleine festivals. “Dat vinden we een goede zaak, zeker voor de sociale cohesie.”

Ook de specifieke aandacht voor Stadscentrum Hoofddorp vinden we een belangrijke stimulans. Zeker wanneer je dit centrum op macro niveau bekijkt is dit een groot succes en biedt veel potentie. De Inzet op recreatief winkelen die wordt voorgesteld, kunnen wij ons dan ook goed in vinden. 

 

Ten slotte: “Waterrecreatie wordt genoemd in het beleid. Wij zien hier graag meer invulling van. Nu, in corona-tijd, zien we een tijdelijk opleving van waterrecreatie. Wij zien het dan ook als een kans, zeker gezien het unieke karakter van Haarlemmermeer, om daar meer op in te zetten.” Om dit met visie te ontwikkelen en meer mogelijkheden te creëren voor waterrecreatie. “Niet alleen benoemen, maar er mee aan de slag.” Wethouder Ruigrok kan toezeggen dat daar mee aan de slag wordt gegaan. Zo worden er onder andere in de toekomst steigers aan de Ringdijk aangelegd.

Een mooi toekomstbeeld waar met dit toerisme-, evenementen- en promotiebeleid onder de arm naartoe gewerkt kan worden. Donderdag 17 september 2020 wordt hier over besloten.

 

 

 

Zet cookies aan om de video te tonen.