De Haarlemmermeerse VVD zet in op meer variatie in bedrijvigheid

“We zijn al jaren de sterkst groeiende lokale economie van Nederland. We worden nu hard geraakt, maar we hebben ook de kansen er weer uit te komen. Onze optimistische inslag, creativiteit en ondernemerszin zijn immers níet vatbaar voor virussen. Wat eens Haarlemmermeer gecreëerd heeft, zit in ons bloed en houdt ook nu ons hoofd boven water.” Aldus Henriët van den Berg namens onze fractie.

Donderdag 3 september 2020 werd de eerste jaarlijkse ‘bestuurlijke voortgangsrapportage Kantoren en Bedrijven’ besproken sinds de vaststelling van de strategische visie op werklocaties. Toen we vorig jaar met elkaar de strategische visie werklocaties vaststelden, konden we niet vermoeden dat we nu in deze situatie zitten. Wat we toen al van mening waren, is nu belangrijker dan ooit geworden; de toekomstbestendigheid van de werklocaties in onze gemeente.

Een jaar wachten op de gevolgen van de nieuwe werkelijkheid lijkt ons echter te lang. Op onze vraag of we eerder geïnformeerd kunnen worden, hebben we de toezegging van wethouder Ruigrok dat er zeer binnenkort al een monitor komt. Juist om tijdig bij te sturen. 

Komende periode wordt ook ingezet op het meer betrekken van gebruikers van de kantoren en bedrijventerreinen in gesprekken en enquêtes: een toezegging van onze wethouder op onze vraag of hier meer op ingezet kon worden onder meer om beter te kunnen voldoen aan de marktvraag.

Met deze toezegging en door in te zetten op transformatie van bedrijventerreinen, actief in te zetten op verminderen van leegstand, economische diversificatie en daarbij in te springen op kansen uit de markt, hebben wij er alle vertrouwen in. Vertrouwen dat ons economie straks weer “terugveert als een elastiek” naar de meest sterk groeiende lokale economie van Nederland!

 

Zet cookies aan om de video te tonen.