Voorlopig geen islamitische basisschool in Hoofddorp

De Stichting Islamitisch Basisonderwijs Amsterdam heeft een aanvraag ingediend voor het oprichten van een islamitische basisschool in Hoofddorp. Wat de VVD betreft komt deze er niet.

© Beeld ANP

Een dergelijke aanvraag wordt in behandeling genomen door het college en die adviseren na een beoordeling van de aanvraag. De VVD vond de beoordeling en onderbouwing onvoldoende en heeft informatieve vragen gesteld. Uit de antwoorden kwam wat de VVD betreft naar voren dat er geen gebruik gemaakt is van alle middelen die het college ten dienste staan om een zo zorgvuldig mogelijk onderbouwde beoordeling van de aanvraag te geven. Daarmee is de aanvraag wat ons betreft onvoldoende zorgvuldig onderbouwd.

    

Bovendien zien wij geen toegevoegde waarde in het aanbieden van islamitisch onderwijs in onze gemeente. Sterker nog, het belemmert wat de VVD betreft de integratie in onze gemeente. 


 In een gemeente waar het aantal basisschoolleerlingen afneemt, vinden wij het bovendien een financieel onverantwoorde keuze om een school toe te voegen aan ons plan. We zien juist dat scholen gaan fuseren om het hoofd boven water te houden.


Om deze reden wij tegen het voorstel gestemd om een islamitische basisschool op te nemen in het plan van scholen van onze gemeente.