Haarlemmermeerse VVD steunt college in "brandbrief" aan minister n.a.v nieuwe geluidsnormen.

Met het voorstel om in de Omgevingswet nieuwe geluidsnormen op te nemen, zet de minister 75% van de woningbouw ontwikkelingen in Haarlemmermeer op slot. Dat kan niet de bedoeling zijn. Wij staan daarom achter de brief die ons college heeft gestuurd aan de minister.

We zetten fors in op het bouwen van nieuwe woningen. Daar is een enorme vraag naar en de minister vindt dat ook belangrijk. Aan de andere kant wordt dat met het voorstel om de nieuwe WHO geluidsnormen op te nemen in de Omgevingswet onmogelijk gemaakt. Dat betekent niet dat wij geluidsnormen niet belangrijk vinden, maar in de huidige regelgeving is er meer ruimte om per lokatie te beoordelen wat wenselijk en passend is voor nieuwe woningbouwplannen. Met het voorstel zoals dat er nu ligt, is die ruimte er niet meer. Wij hebben die ruimte nodig om te kunnen bouwen in onze gemeente vandaar deze "brandbrief" aan de minster. 

Wij kijken uit naar haar antwoord!


Lees hier de brief.