Een toekomstbestendig verleden voor hét icoon van Haarlemmermeer

Namens de Haarlemmermeerse VVD heeft Henriët van den Berg zich hard gemaakt voor de mooiste én slimste manier om het Cruquius museum te verbouwen en te verbinden met het Historisch Museum.

© Henriët van den Berg

Vanmiddag besluit de raad over het voorstel van het college voor de toekomstplannen van het Cruquius museum. 
Zoals Henriet van den Berg vorige week al betoogde:
 "We bouwen veel aan de toekomst en dat is ook hard nodig. 
Daarbij moeten we echter het verleden niet uit het oog verliezen. 
Want we bouwen op grond die door hardwerkende pioniers en durfals is drooggelegd. 
Het is nogal wat om te beginnen met scheppen zonder alle technieken die wij nu kennen. Dat verhaal van doorzettingsvermogen blijft belangrijk om te delen. 
 
Het was dan ook noodzaak om na al die jaren het oorspronkelijke plan weer tegen het licht te houden. Vele ontwikkelingen in het gebied en het oordeel van de Erfgoed en Welstandscommissie maakten dat noodzakelijk. Een goed idee dus om een expert als de heer Patijn om raad te vragen. Als voormalig Rijksbouwmeester heeft hij een gedegen onderzoek verricht.
 
Wat de VVD betreft is het onderzoek door de heer Patijn grondig en met een open blik uitgevoerd. Het geeft een goede afweging van alle mogelijke opties, van stoppen tot doorgaan en alles er tussenin. Van stoppen is wat mij betreft geen sprake. Om dit erfgoed te conserveren zullen we er waakzaam mee om moeten gaan. Ook in deze periode.
 
Het wordt dan ook tijd dat we na al die jaren een knoop gaan doorhakken en gaan starten met belangrijke aanpassingen. Aanpassingen die ook zullen leiden tot hogere bezoekersaantallen en navenant een betere exploitatie."

De optie zoals het college voorstelt (optie C) geeft geen potentie tot een verbetering van die exploitatie.
"De VVD ziet liever een museum dat financieel gezond is en verder kan zonder regelmatig de hand op te houden. Deze injectie is nu belangrijk." Aldus van den Berg namens de VVD fractie.

Wat willen we dan wel?

Een aanpassing naar een compactere vorm (zoals optie D voorstelt), is het alternatief samenhang en synergie brengt. Door de musea en de horeca met elkaar te verbinden zullen bezoekers het veel meer als een event ervaren. 
Deze variant optimum geeft een buitenbeleving als men van het ene naar het andere museum loopt, terwijl de weersomstandigheden geen rol spelen. Dat geeft samen met de nieuwe inrichting van het museum, die moderner en interactiever is, veel meer mogelijkheden voor "een toekomstbestendig verleden."

"Als we het doen, doen we het solide en met visie. Zoals de pioniers vóór ons deden," besluit Henriet haar vurige betoog.