De Haarlemmermeerse VVD is er nog niet gerust op: aan de (vuilnis)bak!

Gedumpt afval bij brengparkjes: het is op dit moment een van de grootste irritaties in de kernen van Haarlemmermeer. Eerder diende raadslid Mark Achterbergh-Copier (VVD) daarom een voorstel in om het college te laten onderzoeken of camera’s op hotspots ingezet konden worden tegen deze overlast. Nu blijkt dat het college niet staat te springen om dit middel in te zetten, is VVD Haarlemmermeer er niet gerust op dat dit probleem voldoende door het college wordt aangepakt. “Dit college moet aan de (vuilnis)bak”, aldus het raadslid.

De flinke toename van gedumpt afval bij brengparkjes is regelmatig onderwerp van discussie geweest in de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer. Zo werd op 19 september 2019 door Achterbergh-Copier het voorstel ‘zet jezelf niet te kijk; schoonhouden die wijk’ ingediend en met grote meerderheid aangenomen. Een van de doelen was het uitzoeken van de haalbaarheid voor de inzet van camera’s om de overlast terug te dringen. “Dit bleek onder andere zeer effectief te zijn in Venray, waar het aantal dumpingen halveerde”, aldus Achterbergh-Copier. Uit de recentelijke schriftelijke reactie van het college blijkt echter dat het college de aanpak met camera's te duur vindt, de resultaten in een proef in Rotterdam te weinig resultaat gaf en het college dit middel dus niet wil inzetten. “Het college stapt wat onze fractie betreft te makkelijk over het vraagstuk heen. De vraag hoe duur een camera is, is afhankelijk van hoe je hem inzet. Je kunt hem 24/7 uitkijken, maar je kunt er ook voor kiezen camera’s alleen uit te kijken als er een melding wordt gedaan. Daarom hebben we het college schriftelijk gevraagd om hun keuze om geen pilot te houden nader te onderbouwen”.

 

Daar blijft het echter niet bij. Het raadslid heeft ook op andere fronten kritische vragen gesteld aan het college. “Zo wil mijn fractie graag actuele cijfers hoe intensief er nu daadwerkelijk wordt gehandhaafd op dit probleem. We zijn er inmiddels van overtuigd dat het helaas niet voldoende is om alleen lief aan onze inwoners te vragen om de chaos bij brengparkjes te voorkomen”. Ook stelt het raadslid uit Halfweg vragen over de personele bezetting bij Meerlanden. “We krijgen signalen dat Meerlanden het vuilaanbod niet meer aankan. Dat blijkt ook uit verhalen van bewoners die nagenoeg dagelijks meldingen maken en het soms wel tot een week kan duren voordat Meerlanden in staat is om het vuilnis op te halen. Wij willen daarom van het college weten of de portefeuillehouder Werk en Inkomen vanuit zijn rol wat kan betekenen om bijvoorbeeld werklozen al dan niet tijdelijk te koppelen aan een baan bij Meerlanden.” 

 

Tot slot stuurt Achterbergh-Copier aan op de inzet van data om de dienstverlening van Meerlanden meer datagestuurd te krijgen. Eerder trok VVD Haarlemmermeer het voorstel van fractiegenoot Katrijn Kliphuis ‘afval als data’ in, met de toezegging van het college dat hierover al gesprekken liepen met Meerlanden. “Maar dit is inmiddels een jaar geleden en er is nog steeds niets concreets uitgekomen. Wij willen nu wel eens weten hoe het zit.” Zo stelt het raadslid voor om door middel van QR-codes op brengparkjes andere inwoners te informeren als een bak vol is. “Als de bak vol is, scant de bewoner deze QR-code met zijn of haar smartphone en dan wordt er meteen een signaal naar Meerlanden gestuurd. Als er een koppeling komt met de reeds bestaande Meerlanden app, dan kan de bewoner wat actiever betrokken worden bij het voorkomen van illegale dumpingen. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Schrijf bijvoorbeeld een wedstrijd uit voor het meest innovatieve idee.” Het raadslid vraagt aan het college of zij voor het zomerreces nog met antwoorden willen komen.