VVD bundelt krachten van de raad voor gewijzigd zoekgebied zonne-akkers

Donderdag 14 mei is het zonne-akkerbeleid inclusief het door ons geïnitieerde wijzigingsvoorstel vastgesteld. Daarmee is het zoekgebied bekend waarbinnen in Haarlemmermeer zonne-akkers kunnen komen. Zonne-energie is nu beter haalbaar en mooie bollenvelden en polderlandschap blijven behouden.

© Trudie van ‘t Hull-Bettink

Zonneakkers zijn een belangrijk onderdeel in de regionale energietransitie. Hiermee zorgen we er voor dat we een belangrijk stap naar duurzame energie kunnen maken en deze energie binnen Haarlemmermeer kunnen produceren.

Als VVD kunnen we ons voor een groot deel vinden in het originele voorstel van het college. Er worden hier in onder andere kaders meegegeven op basis waarvan het zoekgebied voor grootschalige initiatieven kunnen worden ingericht. Met daarbij een belangrijk uitgangspunt: clustering in het landschap, zodat zoveel mogelijk polderlandschap behouden blijft. 

Op ons initiatief en in nauwe samenwerking met een groot deel van de raad is gister een wijziging op dit voorstel, een amendement, aangenomen. 

"Een belangrijk stap om zonne-energie nú beter haalbaar te maken en mooie bollenvelden en polderlandschap te behouden." Aldus Trudie van ‘t Hull-Bettink. 

De haalbaarheid van het raadsvoorstel van het college kwam wat VVD Haarlemmermeer betreft op losse schroeven te staan toen vlak voor de bespreking van het voorstel in de Raad bekend werd gemaakt door Schiphol, dat ontwikkeling van de zonneakkers niet vanzelfsprekend is. Raadslid Trudie van ‘t Hull-Bettink: "Voor de ontwikkeling ben je wel afhankelijk van de initiatiefnemers en grondeigenaren. Zeker om dat wij als gemeente de grond niet bezitten."  Met de wetenschap dat Schiphol een groot aandeel heeft in het door het college aangewezen zoekgebied, komt daarmee de haalbaarheid in het geding. 

Het gewijzigde zoekgebied is nu een slimme combinatie van de variant Zonne-carré en een deel van de variant Zonnecorridor. Voor beide varianten bleek veel steun in het participatie-traject dat is doorlopen. Hiermee wordt wat de VVD en een groot deel van de raad betreft de haalbaarheid beter geborgd in de totale opgave in de energietransitie.

In de bijlage kun je de uitgebreide motivatie  en het ingediende wijzigingsvoorstel vinden.