Inzet voor Hartje Spaarndam

Over de nota van het college is binnen Spaarndam nogal wat commotie ontstaan. Dit is niet volgens de afspraken en intenties die tot voor kort golden binnen HenS, waar ook Haarlemmermeer aan meewerkte met de inzet van een projectleider. Dit zorgt voor veel onrust en ongenoegen bij initiatiefnemers en bewoners. Daarom heeft Henk Werner vragen aan het college gesteld.

© Henk Werner

De Gemeente H&S heeft de tennisvereniging in eerste aanleg benaderd met het verzoek de kantine en velden te verplaatsen naar het speelterreintje teneinde woningbouw op het tenniscomplex toe te passen.

Pas daarna is de situatie met SLS (Stichting Leefomgeving Schiphol) naar boven gekomen en leek dit een uitstekende mogelijkheid om de verplaatsing van het tennispark te combineren met het nieuwe sportcomplex waar dan ook de tennis een plek zou krijgen.

De Raad H&S stond in eerste instantie ook achter het plan om het dorpshuis te slopen, de sporthal te verplaatsen en één gebouw op/bij de sportvelden te realiseren voor zowel de sport als de maatschappelijke functies. Dit in combinatie met woningbouw op een viertal locaties.

Velen zijn er nog steeds van overtuigd dat weer veel geld steken in een oud bij elkaar getimmerd gebouw geen goed idee is. Het wordt nooit een modern goed geoutilleerd gebouw. Er is nog steeds elk jaar een exploitatie tekort, we sponsoren dus een situatie die nooit gezond gaat worden. 

Afspraken uit het verleden blijken niets waard. De verdeling van de subsidie zou zo moeten gebeuren dat het grootste deel van het geld, ook dat wat de gemeente heeft toegezegd, daar naar toe zou moeten waar de meeste mensen er voordeel van hebben. Gezien de nieuwbouw Spaarne Buiten waar meer jonge gezinnen zich vestigen zal er meer behoefte komen aan sport dan aan het Dorpshuis.

Ons raadslid Henk Werner is samen met raadslid Ingrid Vink (CDA) aan de slag gegaan om duidelijkheid te krijgen over wat nu de bedoeling is met het tenniscomplex, dorpshuis en een eventuele toepassing van SLS gelden. Met daarbij het dringende verzoek in gesprek te gaan met de initiatiefnemers.

Zie hier de vragen die gesteld zijn aan het college.