Meer toewijzing sociale huurwoningen aan inwoners uit eigen kern

VVD is blij met de toezegging van wethouder Nobel, dat er vanaf nu gerapporteerd wordt hoeveel sociale huurwoningen per kern worden toegewezen aan inwoners uit de eigen kern.

Fractievoorzitter Beryl van Straten heeft een aantal weken geleden gedaan om het voorstel om per kern gerapporteerd te krijgen hoeveel vrijgekomen sociale huurwoningen aan inwoners uit de eigen kern zijn toegewezen. Op aandringen van de raad gaat het college maximaal gebruik maken van de mogelijkheid om 25% van de vrijgekomen sociale huurwoningen aan mensen uit de eigen kern toe te wijzen. Wethouder Jurgen Nobel geeft aan dat hij zich hard gaat maken om dat percentage naar 30% te krijgen. "Dat is mooi", aldus Beryl van Straten. "We weten dat in de kleine kernen veel verenigingen, scholen etc afhankelijk zijn van vrijwilligers. In de praktijk betekent dat dat mensen die een band hebben met de kern waar ze wonen, zich sneller inzetten op de scholen en (sport)verenigingen. Daarom vinden wij het zo belangrijk dat de ruimte die we hebben, optimaal wordt ingezet. Om daar goed zicht op te houden, willen we dat het college ons daarover rapporteert. Dat gebeurde tot nu toe op gemeentelijk niveau, maar wij hebben gevraagd om dat op kernniveau te doen". De collega raadsleden gaven bijval en de wethouder heeft toegezegd om ons daarover te rapporteren tijdens de jaarlijkse rapportage over wonen.