Woningbouw en leefbaarheid in Rijsenhout

Afgelopen maandag 10 februari 2020 waren alle raadsleden uitgenodigd door de dorpsraad en regiegroep van Rijsenhout. Dit met een duidelijke boodschap: “Denk met ons mee, hoe kunnen we verder?”

© Trudie van ‘t Hull-Bettink

Dit met name omtrent de achterblijvende voortgang van de woningbouw als ook de leefbaarheid van het dorpshart en het sportcomplex. “We hebben al meerdere keren het college opgeroepen om Rijsenhout meer duidelijkheid te geven, maar zijn er nog niet in geslaagd de onduidelijkheden weg te nemen. Dit ondanks alle inzet van het college, de raad, de dorpsraad en regiegroep.” Er is onlangs uitspraak geweest omtrent woningbouw in Rijsenhout. “Met deze wetenschap en omdat we graag zien dat de vaart erin blijft, stellen we om te beginnen schriftelijke vragen aan het college. Aan de hand daarvan gaan we kijken of we verdere maatregelen vanuit ons als Raad noodzakelijk achten.” Aldus VVD Raadslid Trudie van ’t Hull-Bettink.

De Haarlemmermeerse VVD trekt hier samen in op met de rest van de coalitie en een groot deel van de raad: HAP, CDA, PvdA, 
Forza, D66, ChristenUnie-SGP, EEN Haarlemmermeer, Gezond Haarlemmermeer en SRH. Trudie van ’t Hull-Bettink: “Dit geeft goed aan hoe belangrijk we dit vinden als raad en mooi ook om te zien dat deze raad in staat is om samen de schouders er onder te zetten”.

Naast woningbouw wordt het college ook verzocht om meer duidelijkheid te geven over de plannen voor een sportcomplex en het dorpshart in Rijsenhout. 


1 maart 2020. Trudie van ‘t Hull-Bettink in Meermagazine op Meerradio over leefbaarheid in Rijsenhout. Je kunt dit terugluisteren via bijgaand fragment.


Foto achtergrond: Hdcmedia.nl