WATERSCHAP RIJNLAND HEEFT COLLEGE GEVORMD OLV VVD FORMATEUR HANS PLUCKEL

Mede dankzij de inzet van velen hebben we een goede uitslag behaald voor de VVD in waterschap Rijnland.
De afgelopen periode is Hans Pluckel (VVD Haarlemmermeer) druk bezig geweest als formateur en inmiddels is er een college gevormd en ligt er een concept college-accoord op hoofdlijnen, zie rijnland.net