VVD heeft zorgen ten aanzien van het aantal wijkagenten in onze gemeente.

Donderdag 31 januari is het uitvoeringsprogramma Veiligheid besproken in de raad. VVD'er Erik Boscher heeft gevraagd of er wel voldoende wijkagenten aanwezig zijn in onze gemeente. Wij krijgen zorgelijke signalen m.b.t. de capaciteit van de wijkagenten. Onze lokale handhavers (BOA's) zouden veel werkzaamheden moeten opvangen.

© Erik Boscher

Donderdag 31 januari is het uitvoeringsprogramma Veiligheid besproken in de raad. Burgemeester Marianne Schuurmans kreeg van de VVD een compliment voor haar daadkrachtige aanpak van de veiligheid in onze gemeente. VVD'er Erik Boscher heeft gevraagd of er wel voldoende wijkagenten aanwezig zijn in onze gemeente om het beleid uit te voeren. Wij krijgen zorgelijke signalen m.b.t. de capaciteit van de wijkagenten. Onze lokale handhavers (BOA's) zouden veel werkzaamheden moeten opvangen.

De burgemeester gaf aan dat er wel voldoende geld voorhanden is voor wijkagenten, maar er zijn op het moment inderdaad te weinig mensen om alle werkzaamheden te verrichten. Er zullen binnen 2 jaar veel mensen klaar zijn met hun opleiding dus het tekort is vooral tijdelijk, volgens de burgemeester.

Erik gaf verder aan dat de VVD achter de versterkte aandacht voor jeugdoverlast- en criminaliteit staat. Ook de toevoeging van bepaalde vormen van activisme (zoals de actie van Greenpeace op Schiphol Plaza in december) aan het lijstje prioriteiten kan op steun van de VVD rekenen.


NB foto uniformen: Politie.nl