VVD Haarlemmermeer komt met voorstel voor pro actieve en creatieve aanpak lege kantoren

Raadslid Pieter Jan de Baat: VVD Haarlemmermeer wil initiatief “Kantorenloods” inzetten. Oplossing voor huisvesting grote groep statushouders VVD Haarlemmermeer vraagt het College om oplossingen voor het huisvesten van ruim 300 “statushouders”. Dit zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen en recht hebben op huisvesting in Haarlemmermeer.

Tegelijk wil VVD Haarlemmermeer meer aandacht voor de transformatie van leegstaande kantoorpanden naar woningen. Er zijn veel inwoners met een urgentieverklaring voor sociale woningen en de beschikbaarheid is beperkt. Dat blijft waarschijnlijk voorlopig zo. Volgens landelijke wetgeving is iedere gemeente verplicht  om een groep statushouders te huisvesten en daarom zijn maatregelen noodzakelijk.

Het probleem is groot en VVD Haarlemmermeer stelt daarom voor om een Kantorenloods aan te stellen. De Kantorenloods, een gemeenteambtenaar,  brengt aanbod (eigenaren van leegstaande kantoren) en vraag (woningbeleggers en/of coöperaties) bij elkaar. De VVD wil dat het college hiervoor budget beschikbaar stelt. Dit unieke concept is in onze gemeente al gestart door enkele initiatiefnemers, maar VVD Haarlemmermeer wil dat nu juist dat de gemeente hierbij ook aanhaakt. Het ombouwen van kantoorruimte naar huurwoningen biedt een kans om te voorzien in “semi-permanente” wooneenheden voor mensen met een urgentieverklaring. Het kabinet heeft de afgelopen maand maatregelen aangekondigd om de leegstand van bedrijfspanden aan te pakken.

De minister belooft dat bedrijven die kantoorkolossen ombouwen tot huurwoningen dertig jaar geen verhuurdersheffing hoeven te betalen. Voor VVD Haarlemmermeer is het van belang dat de Kantorenloods marktpartijen enthousiasmeert en concrete onderzoeken naar mogelijke herbestemming en transformatie opstart. VVD Haarlemmermeer brengt dit voorstel in bij de behandeling van de Bestuurlijke Voortgangsrapportage Wonen op donderdag 28 mei. Tevens wordt een motie over dit onderwerp ingediend bij de behandeling van de Voorjaarsnota.