Van onze nieuwe voorzitter:

Lokaal stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen. Je hoort het steeds vaker bij gemeenteraadsverkiezingen. “Ik ga lokaal stemmen”. Een goed plan natuurlijk. Gemeenteraadsverkiezingen gaan nu eenmaal over lokale thema’s. Het gemeentebestuur houdt zich bezig met bijvoorbeeld de leefbaarheid in de buurt, gemeentelijke voorzieningen, recreatie, sportfaciliteiten, bedrijvigheid, schoolvoorzieningen en culturele voorzieningen.

Allemaal lokale thema’s en uiterst belangrijk voor het leef- en woongenot rondom de plek waar je woont. En een weloverwogen keuze bij gemeenteraadsverkiezingen is alleen nog maar belangrijker geworden met de decentralisatie van de zorg. Maar betekent lokaal stemmen dat je automatisch moet kiezen voor een lokale partij? Het antwoord op die vraag is eenvoudig, nee. Alle partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen hebben een eigen, lokaal, verkiezingsprogramma. Alle partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen hebben een eigen, lokaal profiel. De VVD Haarlemmermeer heeft natuurlijk een relatie met de landelijke VVD.We delen dezelfde liberale waarden die de basis vormen voor hoe wij de ideale samenleving zien. Die liberale waarden komen dan ook herkenbaar terug in het lokale verkiezingsprogramma.

De VVD Haarlemmermeer gelooft bijvoorbeeld in de “groene” economie. Mark Rutte sprak in 2008 al over “groen rechts”. Een model waarbij het leuk is om te investeren in duurzame productiemiddelen, simpelweg omdat economie en duurzaamheid in deze tijd prima samen kunnen gaan. Dat zie je in Haarlemmermeer bijvoorbeeld terug in de ontwikkeling van park 20/20. Duurzame bedrijfsgebouwen speciaal bedoeld voor bedrijven die het maatschappelijk en economisch noodzakelijk vinden om zichtbaar milieubewust te produceren. Daarmee is park 20/20 een bedrijventerrein met een uniek karakter, een eigenheid waar bedrijven voor in de rij staan. Duurzaam en economie hand in hand.

De lokale VVD staat ook voor lage lokale lasten, net zoals de landelijke VVD. Dat merkt u terug in een defensief beleid als het gaat om bijvoorbeeld de ontwikkeling van de OZB en  lagere parkeertarieven. Liberale waarden staan ook voor de vrijheid van het individu.De lokale VVD is voorstander van welstandsvrij bouwen of in ieder geval met zo min mogelijk beperkende voorwaarden. Een stem op VVD Haarlemmermeer is daarom ook een lokale stem. Als u de volgende gemeenteraadsverkiezingen in het stemhokje staat, en u houdt van lage lasten, weinig overheidsbemoeienis, duurzaamheid op de “groene economie” manier en een lokale overheid die er voor u is als u het nodig heeft, dan kunt u gerust VVD stemmen.

Mark Mees, Bestuursvoorzitter VVD Haarlemmermeer