VVD wil internationale school in Haarlemmermeer

Raadslid Agnita Bok: De gemeente Haarlemmermeer is de afgelopen decennia een interessante vestigingsplek voor internationale bedrijven gebleken. Uit gesprekken met expat families die nu (nog) in omliggende gemeenten en in Haarlemmermeer wonen, blijkt dat zij voorstander zijn van een internationale school voor hun kinderen in de basisschool leeftijd.

VVD Haarlemmermeer heeft in haar verkiezingsprogramma al aangekondigd dit onderwerp  op de agenda te willen krijgen bij de onderwijswethouder. De gemeente kan het vestigingsklimaat voor bedrijven verbeteren maar ook de aantrekkingskracht op expat gezinnen vergroten met de oprichting van een internationale school. Dit is goed voor de lokale economie en werkgelegenheid. Samen met een grote groep expats zal zij binnen afzienbare tijd met concretere plannen komen.

Volgens Agnita Bok verzekerden expats haar dat het draagvlak er is. ,,De groep die er nu is, telt honderd leerlingen in de basisschoolleeftijd; genoeg om te beginnen. Een deel van hen woont al in Haarlemmermeer, een deel nog niet. En onder de ouders lijkt genoeg belangstelling te bestaan om een schoolbestuur te vormen.’’

Voor internationaal voortgezet onderwijs school zal haar partij voorlopig nog niet pleiten: ,,Op een aantal scholen in de gemeente wordt tweetalig onderwijs gegeven. En ik ga ervan uit dat die leerlingen, met de Nederlandse taal die ze hebben opgepikt, dat kunnen volgen.’’

Een start in september lijkt haar niet realistisch. ,,Schooljaar 2016/2017 moet wel kunnen. Zeker wanneer er geen nieuw gebouw hoeft te worden neergezet, maar men in een leegstaand pand kan trekken.’’

Hoewel het nog niet allemaal even concreet is, wil de partij wel alvast ’het signaal afgeven dat ze graag zoiets neerzet’. Ook om ’iets los te maken in de gemeenteraad’: ,,Opdat ook andere partijen inzien hoe belangrijk het is voor de aantrekkelijkheid van de gemeente; voor een echt internationaal vestigingsklimaat.’’

Ze beseft dat veel expats vaak maar een contract voor een paar jaar hebben: ,,Maar als ze het land leuk vinden en ze naar hun zin wonen, blijven ze regelmatig hangen.’’