VVD Haarlemmermeer bepleit teruggave leges

VVD Haarlemmermeer komt aanstaande donderdag tijdens de behandeling van de voorjaarsnota met een voorstel om initiatieven van bedrijven en inwoners te ondersteunen.

Op diverse beleidsterreinen in onze gemeente wil het college nieuwe initiatieven van bedrijven en inwoners ondersteunen, zoals:

-        Kantoorgebouwen omvormen tot woningen

-        Herinrichting (delen van) bedrijfsterreinen

-        Herbestemmen van bedrijven en ook woningen

-        Woningaanpassingen.

Om toestemming van de gemeente te krijgen moeten initiatiefnemers een plan indienen. Ook moeten vooraf leges worden betaald, ook al is het nog onzeker of het plan kans van slagen heeft. Dit remt de ontwikkeling van nieuwe initiatieven in onze gemeente. VVD Haarlemmermeer wil initiatieven juist stimuleren.

VVD Haarlemmermeer zal daarom tijdens de behandeling van de voorjaarsnota voorstellen om, indien initiatieven voor herbestemming van panden worden goedgekeurd, de indieners de leges terug te betalen. Naar het idee van VVD Haarlemmermeer is dit een interessante uitnodiging aan bedrijven en inwoners om daadwerkelijk met plannen te komen.