Energietransitie: haalbaar, betaalbaar en betrouwbaar

De “Programmatische aanpak Energietransitie” is 19 september 2019 door de Raad aangenomen. Daarmee kan het College voortvarend aan de slag met de energietransitie. De Haarlemmermeerse VVD staat achter deze aanpak. Onze insteek voor de energietransitie is dat deze “haalbaar, betaalbaar en betrouwbaar” moet zijn.

© VVD Haarlemmermeer

De gekozen aanpak biedt ruimte voor een betrouwbare energielevering die ook in de toekomst betaalbaar is. Het biedt ook flexibiliteit om innovaties en initiatieven van ondernemers en andere partijen in de toekomst in te passen. Dit zijn wat ons betreft belangrijke voorwaarden voor de realisatie van de energietransitie op een haalbare, betaalbare en betrouwbare manier.

 

Als VVD vinden we het dan ook een goede zaak dat we een “Slimme Volger” van de energietransitie zijn. Dat geeft de mogelijkheid om met elkaar stap voor stap de transitie in te gaan. 

En de tijd om het benodigde draagvlak te creëren. Evenals duidelijkheid te geven over beleid en wat nodig is om te doen. Dat stimuleert het nemen van eigen verantwoordelijkheid om mee te doen, initiatieven te ontplooien, maar ook innovaties. 

 

De energietransitie is namelijk van ons allemaal. Het is ván en vóor iedereen.