Brandveiligheid toekomstige (compacte) hoogbouw Haarlemmermeer

Recent heeft de landelijk brandweer haar ongerustheid uitgesproken over de vraag of in de nieuwbouwplannen voor hoogbouw adequate veiligheidsmaatregelen tegen brand en andere calamiteiten in voldoende mate worden meegenomen. Ook in Haarlemmermeer gaan we steeds meer over tot hoogbouw. Daarom hebben wij schriftelijke vragen gesteld over de (brand)veiligheid van (compacte) hoogbouw.

Ook Haarlemmermeer kampt met een tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen om aan de sterk groeiende woningvraag te kunnen voldoen. Om wat aan dit tekort te doen kiezen we in Haarlemmermeer ook voor hoogbouw. Een goed voorbeeld hiervan is het bouwproject Hyde Park. Hier worden +/- 4.000 woningen gerealiseerd tegenover het station in Hoofddorp dichtbij het centrum. De compacte hoogbouw die hier wordt gerealiseerd vraagt echter om extra aandacht met betrekking tot de brandveiligheid en andere calamiteiten.

"Wij gaan er als fractie vanuit dat de gemeente haar taken op dit punt serieus neemt. Toch kan het in het kader van “better safe than sorry” geen kwaad om na te gaan hoe de veiligheid bij brand en andere calamiteiten bij deze woonvormen, door de gemeente is geborgd", aldus Frans de Kruif van onze fractie. 

Uit de beantwoording van de schriftelijke vragen door het college die wij onlangs hebben ontvangen, constateren wij dat de gemeente Haarlemmermeer oog heeft voor de veiligheidsaspecten bij het realiseren van (compacte)hoogbouw. 

De antwoorden van het college en de gestelde vragen, vindt u als bijlage bij dit bericht.