Ruimte voor bloei: inbreng VVD bij Voorjaarsrapportage 2019

Als VVD’ers zoeken wij graag de ruimte op voor bloei. Als er sprake is van ruimte, van vrijheid, kunnen de mooiste initiatieven naar boven komen, kunnen mensen zich ontwikkelen en kunnen ondernemers ondernemen.

© Foto: Danny de Casembroot

Die ruimte is er gelukkig in Haarlemmermeer. Het gaat goed in onze gemeente. We staan weer in de top van de lijstjes voor economische groei en woongenot. Inwoners komen naar participatie bijeenkomsten, zetten zich in voor hun omgeving en ondernemers komen met nieuwe initiatieven en ideeën. En ook de Haarlemmermeerse VVD zoekt die ruimte op voor bloei. Wij zullen vanavond een aantal moties indienen om juist de aandacht te vestigen op die ruimte voor vooruitgang, voor nieuwe initiatieven en voor verbetering, voor bloei.
Ruimte kan niet zonder grenzen, zoals vrijheid niet zonder veiligheid kan. Juist omdat we die vrijheid, die ruimte zo koesteren zijn wij extra waakzaam om die grenzen en die veiligheid die daarvoor nodig zijn, te bewaken. Wij zijn dan ook blij om te zien dat het college dat ook doet. Door een verstandig financieel beleid te voeren waardoor er ruimte mogelijk blijft voor bloei. Het nieuwe college is ambitieus maar heeft het eerste half jaar goed gekeken naar de mogelijke financiële gevolgen van nieuwe plannen en zij hebben daarbij geen overhaaste beslissingen genomen. 


We hebben ruimte gevraagd voor:

Voor menselijke bloei; dus meer mensen aan het werk!

Schonere wijken dus dat betekent minder rommel bij de brengparkjes. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we gevraagd of Meerlanden de informatie van de sensoren in de papier en plasticbakken kan delen met inwoners zodat zij niet voor niks naar volle brengparkjes lopen.

Veilige wijken daarom hebben we aandacht gevraagd voor de signalen dat wijkagenten ook voor andere politietaken ingezet worden.

Een energietransitie die haalbaar, betaalbaar en betrouwbaar is.

Meer ruimte voor innovatieve en creatieve initiatieven in Park21.

Een pop up museum in Badhoevedorp op de plek die nu nog leeg is door de omlegging van de A9.

Wil je onze hele inbreng lezen? Dat kan door de bijlage te openen: