Raadslid Mark Achterbergh heeft vragen gesteld over melding van fraude met uitkeringen aan Polen

VVD Haarlemmermeer maakt zich grote zorgen over het grootschalig misbruik van WW-uitkeringen door Polen. Naar aanleiding van een nieuwsbericht van Nieuwsuur, heeft raadslid Achterbergh-Copier het college schriftelijke vragen gesteld over hoe de gemeente handhaaft en samenwerkt met het UWV als het gaat om WW-fraude.

Zo kopte Nieuwsuur op 16 maart 2019: ‘Opnieuw grootschalig misbruik met WW-uitkeringen door Polen’. In september 2018 heeft Nieuwsuur al eerder een rapportage gemaakt over deze zorgelijke ontwikkeling. Een medewerker van het UWV zei bijvoorbeeld dat frauderende Polen de WW 'De Grote Vakantie' noemen. Dit betreft dan de zogeheten ‘export-WW’. “En dat is niet alleen pijnlijk, maar zelfs gevaarlijk voor de continuïteit van ons sociaal zekerheidsstelsel; daar is ons socialezekerheidsstelsel namelijk niet voor bedoeld!”, aldus Achterbergh-Copier.

Het is ook niet een nieuw probleem. “Volgens minister Koolmees van SZW stammen de eerste signalen van fraude met tussenpersonen al uit 2012.” Achterbergh-Copier vervolgt: “Op 22 september 2018 heeft Siebe Sietsma, verslaggever Nieuwsuur, hier al een rapportage over gemaakt en zijn voorbeelden liegen er niet om”.
In de gemeente Tilburg Noord was een flat waar een aantal woningen excessief veel inschrijvingen op een adres stond. “Deze varieerden van 12 tot 61 WW-uitkeringen per adres, dat zijn extreme cijfers en onbegrijpelijk”, aldus Achterbergh-Copier. Volgens verslaggever Sietsma “Gebeurt het toch, omdat het UWV geen contact zoekt met gemeentes”. "En dat zou voorkomen kunnen worden, door een vergelijking te maken met de gemeentelijke basisadministratie”, geeft het raadslid aan. Gemeente Tilburg laat in een reactie op Nieuwsuur weten als de bestanden van de uitvoeringsorganisaties met elkaar gekoppeld zijn, dergelijke fraude voorkomen kan worden of eerder wordt gesignaleerd.Volgens het onderzoek blijkt zo’n koppeling niet te bestaan met het UWV. Hoe dat kan? “Omdat het UWV dat niet wil”, aldus Sietsma.
Nu, een half jaar later, komt Nieuwsuur met de bevestiging dat er “opnieuw grootschalig misbruik” wordt gemaakt van WW-uitkeringen. Achterbergh-Copier: “Als er een soortgelijke situatie in onze gemeente speelt, dan moet het college samen met het UWV optrekken en daar actief op gaan handhaven. Een WW-uitkering is een tijdelijk steun in de rug om werkzoekenden te helpen hun inkomensverlies te overbruggen. Het is geen vakantiegeld voor frauduleuze Poolse arbeiders!”