Verkiezingen 20 maart: Onze Haarlemmermeerse kandidaat stelt zich voor

Woensdag 20 maart 2019 zijn de Provinciale Staten én Waterschapsverkiezingen en kunt u uw stem uitbrengen. De kandidaat vanuit de Haarlemmermeerse VVD is Frank Pardaan. "Met mijn kandidatuur wil ik graag een bijdrage leveren aan het in stand houden van een veilig Nederland met droge voeten en schoon water."

WE WILLEN TOCH ALLEMAAL WONEN IN EEN WATERSCHAP ... DAT ER VOOR ONS IS.

"Tijdens mijn leven heb ik nog nooit met grootschalige waterproblematiek te maken gehad. De watersnood in Zeeland was voordat ik geboren werd. De veiligheid is zo vanzelfsprekend dat ik er vanuit ging dat er geen problemen zijn. We hebben immers duinen en dijken.

De afgelopen periode heb ik mij meer in het onderwerp “water” verdiept. Ik heb geleerd dat onze veiligheid helemaal niet zo vanzelfsprekend is en onderhoud vergt. Waterschappen zijn gedreven organisaties die voortdurend alle wateraspecten in de gaten houden en waar nodig maatregelen nemen. Het zijn organisaties die er voor ons allemaal zijn, en dat mag best wat vaker worden gezegd. Met mijn kandidatuur wil ik graag een bijdrage leveren aan het in stand houden van een veilig Nederland met droge voeten en schoon water."