Politiek Café VVD met Cees Loggen

Maandagavond was Papa’s Beach House de locatie voor het Politiek Café met Cees Loggen. Het is de vooravond voor de Provinciale Statenverkiezingen. Cees Loggen, lijsttrekker voor VVD Noord-Holland, neemt ons mee in wat op provinciaal niveau de actuele thema’s zijn en hoe de VVD staat in de onderwerpen.

Niet alleen is het op 20 maart de dag voor de Provinciale Staten-verkiezingen, maar ook kan je je stem kan uitbrengen voor de Waterschappen. Hans Pluckel (bestuur Hoogheemraad Rijnland) krijgt de ruimte om in een bevlogen betoog met diverse voorbeelden te vertellen waarom het zo belangrijk is om ook hier je stem voor uit te brengen. 

"We betalen er belasting voor, dus wil je ook gaan over de uitgaven." De vraag waarom deze taak dan niet door de provincie gedaan kunnen worden, is omdat dit geld specifiek voor waterbeheer en bijbehorende veiligheid is gereserveerd. Wanneer je dit onderbrengt bij de provincie, zou het zomaar kunnen zijn dat de waterveiligheid niet meer gewaarborgd is doordat het dan onderdeel wordt van het politiek spel.
Waar bij de waterschappen met name de veiligheid een grote rol speelt, zijn de thema’s die spelen op provinciaal niveau klimaatadaptie, energietransitie, wonen en verkeer & mobiliteit.
Gemeenschappelijk factor die door beide heren naar voren wordt gebracht, is wel dat VVD ervoor zorgt dat de uitdagingen van deze thema’s met een kwalitatief hoogwaardige, slagvaardige maar kleine overheid en dus acceptabele (zo laag mogelijke) belastingen uitgevoerd wordt.


Zoals bij een Politiek Café gebruikelijk, komt het publiek ook ruim aan het woord. Avondvoorzitter Pieter-Jan de Baat zorgt ervoor dat er ruimte is om alle thema’s aan bod te laten komen. Zo wordt er gesproken over de rol van de provincie bij de te realiseren Duinpolderweg in de besluiten die reeds zijn genomen, maar ook in de periode die komen gaat met de definitieve invulling van de weg. Bereikbaarheid is met name belangrijk met alle nieuwe te realiseren woningen. Deze zullen zowel binnen- als buitenstedelijk worden gebouwd met oog voor de leefomgeving. Waar gebouwd wordt, is echter ook energie nodig. De energietransitie komt dan ook aan bod. VVD pleit ervoor de energietransitie zo aan te pakken dat het mooie polderlandschap in stand blijft, maar er tegelijkertijd wel voor te zorgen dat we ons land schoon door kunnen geven aan de volgende generatie. 

Een mooi afsluiter voor de borrel waar nog even gezellig nagepraat is.