VVD stelt vragen over situatie aan de Parklaan te Hoofddorp

De VVD-raadsleden Trudie van ’t Hull-Bettink en Mark Achterbergh-Copier hebben deze week vragen aan het college gesteld over de Parklaan in Hoofddorp. De VVD-fractie geeft aan informatie binnen te hebben gekregen van een aantal bezorgde bewoners over de situatie in de Parklaan

‘De bewoners maken zich enorm veel zorgen over het aanzien van hun straat en dat er mogelijk een grote parkeergarage voor hun deur zal gaan komen’, aldus Van ’t Hull-Bettink. ‘Ook de onbekendheid met eventueel geplande ontwikkelingen baart de bewoners zorgen.’ Een aantal geeft aan dat er niet met hen wordt gecommuniceerd en dat ze niet worden betrokken bij de ontwikkelingen van de Parklaan.

De media noemen afgelopen week Segesta Groep B.V. als de opkoper van de betreffende woningen. Ook wordt vermeld dat Segesta eigenaar is van de aangrenzende parkeergarage Q-park Centrum. In augustus 2018 zijn er al eerder schriftelijke vragen gesteld vanuit de gemeenteraad over deze situatie.

Sindsdien zijn er tijdens de kerstperiode om een aantal woningen hekken geplaatst en zijn de woningen volledig dichtgetimmerd. ‘Dat doet vermoeden dat er binnenkort iets staat te gebeuren’, aldus Van ’t Hull-Bettink. ‘En dat baart de bewoners grote zorgen.’ Aanleiding voor de VVD-fractie om schriftelijke vragen aan het college te stellen.

Zo stellen VVD-raadsleden Van ’t Hull-Bettink en Achterbergh-Copier de vraag of het college bereid is om naast contact met de eigenaar van de dichtgespijkerde en omheinde woningen ook het gesprek aan te gaan met omwonenden. ‘De nieuwe ontstane situatie vraagt de aandacht van het college’, aldus Van ’t Hull-Bettink. ‘Wij willen graag van het college weten of er al een aanvraag tot een omgevingsvergunning is gedaan en wat het college kan doen om verdere verloedering van deze straat tegen te gaan.’ In september 2018 gaf het college al aan dat ‘de bijzondere verschijningsvorm van de woningen en tuinen dwingend zijn vastgelegd in het bestemmingsplan’. ‘Als dat het geval is, dan is het aan het college om hier nu actie te ondernemen om verdere verloedering tegen te gaan’, aldus Achterbergh-Copier.

VVD wil dat gemeente in gesprek gaat over de Parklaan