Thema-avond: De toekomst van Badhoevedorp

Op uitnodiging van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp en Business Club Badhoevedorp was ik (Erik Boscher) namens de VVD-fractie maandag aanwezig bij de thema-avond 'De toekomst van Badhoevedorp'.

De avond werd geopend door de voorzitters Anne Marie Kamevaar en Peter Verdaasdonk. Zij gaven aan dat het doel van de bijeenkomst was om inbreng op te halen bij de aanwezigen om te komen tot een bewonersvisie op de nieuwe ontwikkelingen die gaan plaatsvinden in met name het centrumgebied van Badhoevedorp.
 
Het was een interactieve bijeenkomst waarbij de circa 60 aanwezigen werden opgedeeld in een aantal werktafels om geheel vrij van gedachten te wisselen over de toekomst van het dorp. De opdracht werd meegegeven om niet alleen problemen te benoemen, maar ook met oplossingen te komen. De aanwezige raadsleden luisterden en observeerden zonder zich inhoudelijk in de discussies aan de werktafels te mengen.
 
De goed bezochte dorpsraadbijeenkomst werd afgesloten met presentaties van de diverse werktafels. Er werden zeer veel onderwerpen aangesneden, maar toch waren er een aantal rode draden. Zoals de wens van veel Badhoevedorpers  voor een aantrekkelijke centrale ontmoetingsplek in het dorp. Een ontmoetingsplek met winkels en waar een kopje koffie kan worden genuttigd. Ook blijft bereikbaarheid van het dorp een zorgpunt voor veel aanwezigen. Hoe zorg je ervoor dat het dorp met alle nieuwe en oude inwoners goed bereikbaar blijft zonder dat dit onaanvaardbare situaties oplevert met betrekking tot verkeersveiligheid en leefbaarheid.
 
In december zal door de gemeente Haarlemmermeer in ieder geval het eerste schetsontwerp van het centrumgebied worden gepresenteerd aan de diverse belanghebbenden. Dan zal ook blijken in hoeverre het schetsontwerp tegemoet komt aan de wensen en zorgen geuit door de aanwezigen op deze bijeenkomst. Wordt vervolgd!