VVD wil dat Provincie aanjager wordt bij totstandkoming visie recreatieschap Spaarnwoude

Donderdag 19 oktober werd het rekenkamer rapport besproken over het recreatieschap Spaarnwoude. Het geld dat het recreatieschap ruim 25 jaar geleden van het rijk heeft meegekregen, zal de komende jaren “op raken” en de bestuurders slagen er niet in een gezamenlijke visie en financiële onderbouwing op te stellen voor de toekomst. “De hete aardappel wordt doorgegeven” aldus raadslid Beryl van Straten.

Bovendien pleitte de VVD ervoor dat er met Staatsbosbeheer overeenstemming wordt bereikt m.b.t. de erfpacht, zodat ondernemers investeringen kunnen doen.  Op die manier kunnen extra inkomsten worden gegenereerd. Aangezien tot nu toe de huidige bestuurders kennelijk niet in staat om tot een gezamenlijke visie te komen, vindt de VVD het hoog tijd voor een andere aanpak: De Provincie dient een voortrekkersrol te krijgen zodat er voor 1 januari 2019 een solide visie  kan worden opgesteld. Een visie die door alle deelnemende raden wordt gedragen.