VVD: aandacht voor de veiligheid op de Fanny Blankers –Koenlaan noodzakelijk.

Donderdag 19 oktober hebben wij samen met de coalitie partijen nogmaals extra aandacht gevraagd voor de veiligheid in de Fanny Blankers-Koenlaan ten gevolge van de nieuwe dienstregeling van Connexxion.

We hadden hiervoor een motie opgesteld waarin de wethouder werd opgeroepen om o.a. een plan van aanpak op te stellen, snelheidsmetingen te laten verrichten e.d. 


VVD wethouder Reneman gaf tijdens de bespreking van de motie al aan dat er aanvullende metingen zullen worden verricht, dat advies van verkeersdeskundigen zal worden gevraagd, er zal een dubbel fietspad komen en voor eind van het jaar zal er plan van aanpak zijn.

“Goed om te zien dat raadsleden samen met inwoners ervoor zorgen dat veiligheid in de buurt de nodige aandacht krijgt!” aldus raadslid Beryl van Straten.  “Wij blijven de wethouder hierop aanspreken”.