Impressie verslag van de jaarvergadering Wijkraad Hoofddorp-West

Afgelopen woensdag (15 november) was ik (Rob Koster) te gast bij de jaarvergadering van de wijkraad Hoofddorp-West. In het onmoetingscentrum Meerstede waren zo’n 50 inwoners afgekomen op deze jaarvergadering. Het bestuur had twee belangrijke thema’s op de agenda gezet en er was uiteraard gelegenheid om vragen te stellen over alle onderwerpen die de wijk raken. Als raadslid worden wij voor deze vergaderingen uitgenodigd en het is atijd een mooie gelegenheid om te luisteren en een idee te krijgen wat er in een wijk leeft. Daarom dit impressieverslag van deze avond

Zie je iets verdachts: altijd 112 bellen!
De politie was samen met 3 BOA’s aanwezig om de aanwezigen te wijzen op het nut en de noodzaak om samen te werken om de samenleving zo veilig mogelijk te maken en te houden. Het blijkt dat in Hoofddorp Noord (aan beide kanten van de Hoofdvaart) meer inbraken zijn geregistreerd. De politie liet aan de hand van een aantal korte filmpjes zien wat inwoners zelf kunnen doen. De kern van de oproep was: Zie je iets verdachts dan altijd 112 bellen!

Overlast Coffeeshop: Valt enorm mee!
In de wijk is afgelopen jaar een coffeeshop geopend en de bewoners waren van tevoren bang dat dit tot overlast zou leiden. Nu, na ruim een jaar, wordt geconcludeerd dat dit enorm mee valt. Er lopen wel meer mensen in de wijk die er niet wonen. De politie en BOA’s geven aan dat men het gebied rond de coffeeshop veelvuldig doorkruist en de coffeeshop zelf wordt op zeer regelmatig basis gecontroleerd. Al met al een prettige gedachte in de wetenschap dat de lokale politiek het coffeeshopbeleid heeft vastgesteld met als gevolg dat dit kan leiden tot de komst van een coffeeshop in een wijk. Ook ik begrijp dat dit weerstand oproept, maar als de kaders van het beleid op de juiste manier zijn opgesteld dan moet het in te passen zijn. Ik krijg de indruk dat dit goed gelukt is.

Ymere aan de slag
Aan de J.C. Beetslaan heeft Ymere een 10-tal verouderde woningen staan. Er zijn plannen om deze woningen te slopen en daarna ongeveer 40 woningen op deze plek te realiseren (een combinatie van eengezinswoningen en een blok van seniorenwoningen van 3 woonlagen). Op zich een goede ontwikkeling want de vraag naar woningen is enorm en ik vind dat Ymere al veel te lang op haar handen heeft gezeten. Het is goed dat Ymere de moeite neemt om deze plannen te komen toelichten en ik kon proeven dat een aantal aanwezigen wel interesse hadden in dit plan. Helaas hebben inwoners in de wijk geen voorrang want de toewijzing gaat via WoningNet.

Tot slot
Helemaal aan het einde van de avond werd de gebiedsmanager van de gemeente nog even in het zonnetje gezet. Hij neemt na ruim 8 jaar afscheid en het wordt duidelijk dat hij veel voor de wijk heeft gedaan. Ik kom hierbij tot de conclusie dat de aanwezige ambtenaren (politie, BOA’s en gebiedsmanager) voor een deel in hun vrije tijd naar deze vergadering komen, gewoon omdat ook zij betrokken zijn bij wat ze doen en ook omdat zij het belang van dit soort vergaderingen inzien. We klagen makkelijk over de gemeente en haar ambtenaren maar ze nemen hun werk heel serieus en ook dat is mooi om te zien.

Rob Koster