Blog Algemene Beschouwingen 2017

Financiën

De VVD ziet een lokale overheid die ‘lean’ en ‘mean’ is. Daarbij hoort een ambtenarenapparaat van bescheiden omvang die goed op de belastingcenten passen. Minder regels, minder overheid en minder bureaucratie is wat ons betreft het uitgangspunt. De voorjaarnota 2017 is rooskleurig. Er is sprake van een positief meerjarenbeeld. Daarnaast wordt de algemene dekkingsreserve bijgevuld. Het huishoudboekje lijkt daarmee goed op orde. Punt van zorg blijft voor de VVD de langlopende schuldpositie van de gemeente. Bij toekomstige investeringen zullen wij de schuldpositie als zwaarwegende factor meenemen.

Tijdens de algemene beschouwingen wordt vooruitgekeken. Voor onze gemeente is groei een thema dat in de nabije toekomst centraal staat. Op 1 januari krijgt onze gemeente er namelijk in één keer 5000 nieuwe inwoners bij. De provincie heeft onlangs goedkeuring gegeven voor de fusie tussen onze gemeente en buurgemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude. In 2019 wordt de nieuwe gemeente daarmee een feit. Onze fractie hamert erop dat het college daarom ook zorgvuldig kijkt naar het huishoudboekje van onze buurgemeente.

Duurzaamheid & Wonen

Voor de VVD is duurzaamheid een belangrijk thema. De opwarming van de aarde en de klimaatafspraken die voortkomen uit het klimaatakkoord van Parijs moeten vertaald worden naar lokaal niveau. Volgens de VVD kan dit het beste gedaan worden door focus aan te brengen in ons duurzaamheidsbeleid. Op dit moment is er sprake van een groene grabbelton aan ideeën. Wij vinden deze grabbelton onwenselijk en pleiten daarom voor focus.

Wat de VVD betreft zou de focus van onze gemeente op het gebied van duurzaamheid moeten liggen op CO2-reductie, transitie naar nieuwe energievormen en de circulaire economie. Bij al deze ontwikkelingen speelt de markt een grote rol. Dat betekent dat je als overheid geen verplichtingen op moet leggen aan ondernemers. Om die reden heeft de VVD tijdens de algemene beschouwingen tegen een motie gestemd waarin circulair bouwen verplicht wordt gesteld. Het opleggen van meer regels zorgt er niet voor dat marktpartijen circulair gaan bouwen. Het brengt juist een negatief effect met zich mee, omdat marktpartijen kunnen besluiten hun woningen elders te bouwen. Voor de VVD is het simpel er moeten meer woningen gebouwd worden. Meer overheidsbemoeienis en het opleggen van extra regels staan deze ontwikkeling in de weg.

Economie

Het gaat onze gemeente economisch voor de wind. Het college steekt veel energie, tijd en geld in de bereikbaarheid van onze gemeente. Dit legt ons geen windeieren, want de Haarlemmermeer is wederom uitgeroepen tot de sterkste economische regio van het land. De VVD complimenteert wethouder Elzakalai met dit succes, maar vraagt tegelijkertijd aandacht voor nieuwe ontwikkelingen. Het college zou creatiever om mogen gaan met bijvoorbeeld haar retailbeleid. Laat ondernemers doen waar ze goed in zijn, ondernemen! Schrijf een ondernemer niet onnodig regels voor en ga actief aan de slag met eerdere voorstellen van de VVD om bepaalde gebieden aan te wijzen als regelvrije zone. De ontwikkeling van oude industrieterreinen, zoals in Hoofddorp-Noord komt direct op gang zodra ondernemers meer vrijheid krijgen. Een andere positieve ontwikkeling is het aantal hotels dat zich in onze gemeente vestigt.

Deze ontwikkeling zorgt voor extra inkomsten van 5 miljoen euro per jaar. Wij vinden het logisch dat deze inkomsten gekoppeld worden aan toerismebeleid. Wij maken ons daarom hard voor een koppeling tussen toerismebelasting en citymarketing. Meer inkomsten in de toeristenbelasting betekent dat er extra budget moet vrijkomen om onze gemeente op de kaart te zetten. Een manier om onze gemeente op de kaart te zetten is door grootschalige evenementen naar onze gemeente te lokken. De VVD maakt zich zorgen dat door de snelle ontwikkelingen in Hoofddorp centrum bepaalde evenementen zoals Meerlive en Meerjazz niet langer kunnen plaatsvinden in het centrum. De VVD wil daarom van het college weten hoe zij grootschalige evenementen in de nabije toekomst wil huisvesten in het centrum.

Dienstverlening

Wat de VVD betreft staan onze inwoners centraal. Het college moet daarom eerlijk zijn over participatie. Dit betekent dat het college actiever moet zijn met het managen van de verwachtingen die zij scheppen met participatie. Het college zet volgens de VVD sterk in op participatie, maar weet dit niet altijd even goed over het voetlicht te brengen bij de inwoners van onze gemeente. Dat het college actief participeert kan op goedkeuring rekenen van onze fractie. Een overheid die actief participeert valt of staat bij haar digitale bereikbaarheid. Voor de VVD is daarom onaanvaardbaar dat de website van onze gemeente door een DDoS aanval voor een langere periode niet bereikbaar was.

Na jaren van gesteggel blijft de ICT en daarmee ook de onlinedienstverlening een zorgenkindje. Wij vinden dat de gemeente ten alle tijden digitaal bereikbaar moet zijn. Volgens onze fractie is het een ouderwetse gedachte om de ICT zelf te doen. Grote bedrijven als bol.com besteden hun ICT al veel langer uit aan professionals. De overheid moet klein en krachtig zijn. De gemeente moet zich daarom richten op haar kerntaken zoals veiligheid.

Sociaal domein

De landing van het sociaal domein is nagenoeg afgerond. Reden voor de VVD om vooruit te kijken. Wij zijn erg tevreden over hoe het college de zorgtaken op zich heeft genomen, maar blijft pleiten voor beleid waarbij de inwoners centraal staan. De VVD maakt zich onder andere zorgen over de lange wachtlijsten in de jeugdhulp. We vragen ons hardop af of we wel alle mensen bereiken met de regelingen die vanuit de gemeente zijn opgesteld. Als het gemeentebeleid is gemaakt om vanuit een sociaal rechtvaardigheidsbeginsel mensen te helpen dan moet die hulp ook echt aan komen bij de mensen die de hulp nodig hebben. De VVD heeft het idee dat er nog veel grijs gebied is in de manier waarop wij onze zorg aanbieden en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld over de jeugdhulp.