Extra handhaving op Schiphol

In oktober 2016 heeft de VVD gepleit voor harde maatregelen om de maffia-achtige praktijken op Schiphol een halt toe te roepen. Inmiddels gaat het een stuk beter met de taxi problematiek op Schiphol. Het aantal ronselaars dat zorgt voor intimiderende en overlast gevende praktijken is fors teruggedrongen. De burgemeester heeft de gemeenteraad vorige week per brief geïnformeerd over de huidige stand van zaken. Het door de VVD gewenste gebiedsverbod en het opleggen van forse boetes aan taxi ronselaars zorgt voor een vermindering van de problemen, maar er blijft een harde kern van ronselaars actief op de luchthaven.

Harde kern


Ondanks de genomen maatregelen is er een harde kern van 20 ronselaars actief die geen gehoor geven aan het gebiedsverbod, forse boetes en de intensieve handhaving. Om nog harder op te kunnen treden heeft de VVD samen met andere partijen uit de gemeenteraad besloten om extra bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) in te zetten om ook de zogenaamde harde kern van taxi ronselaars aan te pakken. De burgemeester laat weten dat vanaf 1 juli jl. niet alleen extra boa's worden ingezet door Schiphol, maar ook door de gemeente Haarlemmermeer.

 

Extra maatregelen


De VVD heeft vertrouwen in de extra genomen maatregelen, maar sluit zich aan bij de woorden van burgemeester Weterings: "De overlast is meer beheersbaar geworden. Of het ooit echt helemaal ophoudt? Dat is een vraag die vergelijkbaar is met de vraag of Nederland ooit vrij van criminaliteit zal zijn."

 

Het is op dit moment te vroeg om een uitspraak te doen of de extra maatregelen het gewenste effect hebben. Vanuit de VVD-fractie geeft woordvoerder Nobel aan dat de VVD de situatie op Schiphol nauwgezet volgt: "De VVD is blij met de afname van de overlast op Schiphol. Wij hebben ons hard gemaakt voor extra handhaving en een gebiedsverbod. De komende tijd moet blijken of de extra maatregelen de harde kern van ronselaars afschrikt".