Lezen is een onmisbare vaardigheid

Wie kan lezen en wil lezen gaat steeds beter lezen dat toont het onderzoek “Lezen loont een leven lang” van de Leidse onderzoekers Suzanne Mol en Adriana Bus aan. Zij concluderen dat kinderen en jongeren die veel lezen in hun vrije tijd hoger scoren dan niet lezende leerlingen op woordenschat, leesbegrip, leesvaardigheden, technisch lezen en spelling

Het effect van vrijetijdslezen op woordenschat en technisch lezen wordt als kinderen ouder worden steeds groter. Om van kinderen goede lezers te maken die ook als volwassenen met plezier blijven lezen ondersteunt het gemeentebestuur het programma “Bibliotheek op school”. “Bibliotheek op school” is een landelijk programma voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering  en mediawijsheid van kinderen. Kinderen worden gestimuleerd om thuis en op school meer te lezen. “Bibliotheek op school” zorgt ervoor dat vrij lezen, voorlezen of praten over boeken dagelijks op het schoolrooster staan.

Onlangs bezocht ik samen met wethouder Onderwijs, John Nederstigt, twee scholen die deelnemen aan het programma “Bibliotheek op school”. Ik wilde graag meer te weten komen over deze aanpak. Vanaf de start in 2012 werkt de bibliotheek in Haarlemmermeer mee aan dit programma. In het begin deden vier scholen mee, dit jaar zijn dat er al 18. En de scholen die we bezochten zijn erg enthousiast. Het streven van het college is zoveel mogelijk scholen te laten deelnemen en de samenwerking tussen bibliotheek, onderwijs en gemeente te versterken.

Daarnaast opende ik samen met wethouder Jeugd, Marjolein Steffens – van de Water, het Kinderzwerfboekstation in het raadhuis. Kinderen kunnen hier gratis een boek uitkiezen om thuis te lezen. Dat boek hoeft niet naar ditzelfde Kinderzwerfboekstation teruggebracht te worden. Het is de bedoeling dat het boek verder gaat zwerven. Ook dit vind ik een goed initiatief om leesvaardigheid en leesplezier te bevorderen, immers nog steeds verlaat 25% van de leerlingen de basisschool met een taalachterstand van 2,5 jaar (bron: jaarboek onderwijs in cijfer CBS). Maar als er thuis boeken zijn, gaan kinderen gemiddeld drie jaar langer naar school dan leeftijdsgenoten uit gezinnen zonder boeken.

Boeken stimuleren tot doorleren, ongeacht sociaal milieu of cultuur. Hierdoor hebben kinderen later meer kans op een goede toekomst. Ieder kind helpen een passend boek te vinden dat hem of haar aanspreekt, dat is mijn streven. Niet alleen omdat het goed is voor de (taal- en lees)ontwikkeling en omdat lezen je wereld vergroot, maar vooral ook omdat elk kind het plezier zou moeten kunnen ervaren van het helemaal opgaan en wegkruipen in een verhaal.