Starterswoningen en visie Rijsenhout

De lokale VVD heeft aandacht gevraagd voor starterswoningen in Hoofddorp bij monde van fractielid Pieter Jan de Baat. De VVD wil dat aan de zuidkant van Hoofddorp meer in de hoogte wordt gebouwd, omdat de vraag naar starterswoningen groot is.

Het is goed te zien dat de VVD steun heeft van de PvdA, D66, CDA en GroenLinks. Wij wachten op de reactie van wethouder Elzakalai.

Rob Koster heeft ten aanzien van de glastuinbouwkavels Rijsenhout aangegeven dat het wachten op de provincie Noord-Holland die met een totaalvisie wenst te komen, onnodig vertragend werkt. De lokale VVD is enthousiast over het idee om samen met de inwoners en ondernemers van Rijsenhout nieuwe bestemmingen voor de kavels vast te stellen. Meer informatie via onderstaande link.

VVD maakt zicht zorgen om vertraging