VVD fractie in actie

Beheerskwaliteitsplan Buitenruimte

Feitelijk ging het om de vraag of de omgeving waarin wij allen leven, voldoet aan de eisen die wij hieraan stellen. Is de omgeving schoon, heel en veilig? De buitenomgeving is van ons allemaal, maar hoe wij die ervaren is natuurlijk ook een gevoel dat voor iedereen anders is.

Namens de VVD heeft Marco Jonkhout aangegeven dat onze voornaamste zorg ligt bij het onderhoud van het groen. Het wel bekende maaibeleid. Marco: “Ondanks dat ik nog maar kort in de raad zit, weet ik mij natuurlijk net als u de zomer te herinneren dat het gras langs de sloot dermate hoog stond dat je met een beetje fantasie vreesde binnenkort je honden uit te laten in een soort alternatieve Oostvaardersplassen maar dan midden in een woonwijk. Daar hebben wij nu geen last van, het is immers winter en het gras groeit daarom niet. Maar dat het ons zorgen baart, is duidelijk”. Met hulp van de dorps- en wijkraden spreken de gebiedsmanagers over de inrichting van de buitenruimte. Wij verwachten verbetering. De Wethouder hebben wij aangesproken op het feit dat wij erop vertrouwen dat de verwachtingen hierover tussen de dorps- en wijkraden hetzelfde zijn als de Wethouder denkt. Het verleden heeft aangewezen dat dit niet altijd zo is. De Wethouder gaf aan dat zij hiervan overtuigd is. Wij kijken vooral uit naar de voorjaarsrapportage 2017 waar de investeringsplannen onderbouwd worden gepresenteerd. Zoals u van ons mag verwachten, zullen wij deze zorgvuldig bestuderen en in de raad bediscussiëren.

Nieuwe APV

In het sessiedebat Algemene Plaatselijke Verordening 2017 (APV) heeft de VVD gepleit voor minder regels. De VVD is verheugd dat het college 36 regels schrapt uit de plaatselijke verordening, toch is er volgens ons nog meer ruimte om regels te versoepelen of volledig te schrappen.

De belangrijkste toevoeging aan de APV is het hoofdstuk aanbieden van taxidiensten. De VVD heeft in een eerder stadium al veel aandacht gevraagd voor de maffia-achtige praktijken op Schiphol. Éen van onze voorstellen was het aanscherpen van APV. Door het nieuwe artikel 2:1G Taxidiensten kan de burgemeester in gebieden, waar sprake is van schending van de openbare orde, het aanbieden van taxidiensten verbieden. De burgemeester heeft met het aanscherpen van de APV wat de VVD betreft alles gedaan wat binnen zijn mogelijkheden ligt. Volgens Jurgen Nobel is het nu zaak dat ook Schiphol en de Rijksoverheid hun verantwoordelijkheid nemen om het probleem volledig de kop in te drukken. Oorspronkelijk zou de gemeenteraad eind januari pas over de APV stemmen. De taxiproblematiek is voor de VVD echter een dusdanig groot probleem dat wij hebben ingestemd om de APV per direct te bekrachtigen.


Nieuwbouw Museum

Het Historisch museum en het Cruquius museum zijn al enige tijd samengevoegd in de Stichting Haarlemmermeermuseum de Cruquius. Samen met Meer-Historie vertellen beide musea het verhaal van de drooglegging en het ontstaan van onze gemeente. Wat Beryl van Straten betreft een verhaal dat gaat over daadkracht, inventiviteit en creativiteit als het gaat om omgaan met veranderende omstandigheden. Een verhaal dat blijft inspireren, ook naar de toekomst toe. Denk bijvoorbeeld aan de voorspelde klimaatsverandering.

Wat de VVD betreft ook logisch dat het verhaal beter vanaf één locatie verteld kan worden. Samen met o.a. een stevige Raad van Toezicht heeft directeur Elise van Melis een nieuwbouwplan opgesteld. Dit plan is afgelopen week uitvoering besproken en in een eerdere sessie uitvoerig toegelicht. Beryl van Straten heeft namens de VVD steun uitgesproken voor het nieuwbouw plan. Wel heeft ze wethouder Reneman aangespoord de uitdaging aan te gaan om te zorgen dat ook partijen als de Provincie, Waterschap Rijnland en Stichting leefomgeving Schiphol een (extra) financiële bijdrage doen. Volgens ons liggen hier nog kansen en wij willen dan ook dat deze kansen optimaal benut worden, zodat de bijdrage van de gemeente beperkt kan worden. Immers, de VVD fractie vindt het belangrijk dat de huidige schuldenlast draagbaar blijft. Iedere uitdaging om de uitgaven voor een investering te beperken, moet daarom wat ons betreft worden aangegaan. Wethouder Reneman heeft aangegeven de handschoen op te pakken. Bij de bespreking van de voorjaarsnota zullen we horen wat de uiteindelijke investering voor de gemeente zal zijn.

 

Heeft u over deze, of andere, onderwerpen ook een mening? Wij horen het graag! U kunt ons mailen: info@vvdhaarlemmermeer.nl. Of uw reactie op Facebook achterlaten.