VVD fractie in actie

Politiek staat nooit stil dus ook tijdens het reces zijn onze fractieleden actief geweest. Erik Boscher sprak op Meerradio over de aanpak van radicalisering in onze gemeente. Verder zijn we actief met het ondersteunen en helpen van onze eigen kandidaat voor de Tweede Kamer: Sven Koopmans, nr 33. We vinden het de hoogste tijd dat Haarlemmermeer vertegenwoordigd wordt in de Tweede Kamer. Wil je ook met Sven kennismaken? Kom dan naar onze nieuwjaarsreceptie op woensdag 18 januari vanaf 20.00u in de Lieveling.

Voor het reces hebben we in de gemeenteraad gesproken over de transformeermonitor. Deze monitor is bedoeld om een beeld te krijgen  van de effectiviteit en tevredenheid van onze nieuwe zorgtaken. Erik Boscher was namens de VVD erg verheugd met deze monitor. Hiermee wordt de gemeente in staat gesteld om de effectiviteit en tevredenheid van onze nieuwe zorgtaken te meten. Goed dat de monitor niet alleen bestaat uit cijfers, maar dat ook verhalen en ervaringen van cliĆ«nten, mantelzorgers, jongeren en professionals met het sociaal domein in Haarlemmermeer zijn opgenomen. Uit de eerste monitoring blijkt dat de zorg in Haarlemmermeer goed geregeld is en alle stoplichten op groen staan om op de ingeslagen weg door te gaan.

Zoals aangegeven hebben we voor het reces, op verzoek van de VVD, ook gesproken over de aanpak van radicalisering in onze gemeente. Erik Boscher heeft namens de VVD aangegeven dat zoveel mogelijk medewerkers van de gemeente (zoals bijvoorbeeld jongerenwerkers) moeten worden getraind op het herkennen van signalen van radicalisme. Dit om zo vroeg mogelijk in te kunnen grijpen. Uit informatie van het college blijkt namelijk dat radicalisme/jihadisme wel degelijk speelt in Haarlemmermeer. Een aantal personen zijn onderwerp van onderzoek en er is zelfs een persoon uitgereisd. Niet een schrikbarend hoog aantal volgens het college, maar de VVD maakt zich hier wel zorgen over. Wij vragen ons met name af of we voldoende zicht hebben op de problematiek. Op aandringen van de VVD komt er in ieder geval een gemeentelijk meldpunt met professionele bemanning waar zorgen over radicalisme kunnen worden gemeld en waar ook verdere informatie over dit onderwerp te vinden zal zijn. Over een jaar zal de gemeentelijke aanpak van radicalisme worden geƫvalueerd. Wij zullen dit uiteraard kritisch blijven volgen.