Sven Koopmans kandidaat voor de Tweede Kamer

Vandaag is de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer verkiezingen gepresenteerd. De verkiezingen zullen plaatsvinden op 15 maart 2017. De afgelopen periode hebben veel mensen aangegeven zich te willen inzetten voor Nederland. Na gesprekken et cetera is de lijst tot stand gekomen.

Wij kunnen u melden dat de VVD Haarlemmermeer met Sven Koopmans ook een kandidaat heeft. Sven staat op plek 33. Een mooie plek en hiermee feliciteren wij Sven dan ook, maar de lijst is nog niet definitief. Hij heeft jullie steun bij de ledenraadpleging nodig.

De afgelopen jaren heeft Sven diverse Kamerleden op juridisch, Europees en internationaal gebied geadviseerd. Momenteel werkt hij voor de Verenigde Naties als politiek en juridisch adviseur in de vredesonderhandelingen voor Syrië. Eerder heeft hij dit werk onder meer in Darfur, Mali en Oekraïne gedaan. Hierdoor zag hij als geen ander de kracht van Nederland: een vrij, veilig en ondernemend land, waar mensen voor zichzelf kunnen opkomen en om elkaar geven. Liberaal, betrouwbaar en optimistisch.

Daarnaast ziet Sven dat bepaalde zaken hier beter moeten: meer veiligheid, beter onderwijs, een sterkere rechtsstaat, beperking van immigratie, een compactere overheid. Om te blijven werken moet Nederland en bovenal de Haarlemmermeer zich continu vernieuwen als centrum van bedrijvigheid en transport en als mooie plek om te wonen. Sven vindt dat wij leven van een sterk Schiphol, goede bereikbaarheid en een reputatie van kwaliteit. Dit verhaal wil Sven graag bijdragen aan de Tweede Kamerfractie. 

Wilt u dat Sven op plek 33 moet blijven staan? Als lid kunt u zich hierover uitspreken tussen 22 november en 2 december. Informatie hieromtrent komt via de landelijke VVD.