VVD doet geen concessies aan maffia-achtige praktijken

Een korte situatieschets leert dat Schiphol aan een aantal taxibedrijven een concessie heeft verleend. Door deze afspraak zijn 10 van de 14 plekken voor het stationsgebouw bestemd zijn voor taxi’s die aangesloten zijn bij de concessiehouders. De overige vier plekken zijn bestemd voor de andere taxibedrijven of chauffeurs. Deze chauffeurs hebben geen duur contract met Schiphol afgesloten en betalen daarom per rit. Om op de overige vier plekken te kunnen staan, moet aan een aantal spelregels worden voldaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voldoende laadruimte.

Taxi problematiek Schiphol

Op dinsdag 27 september zijn we op het Jan Dellaertplein gaan kijken. We hebben zowel in de ochtend als in de avond poolshoogte genomen. In de ochtend was de overlast beperkt maar om zes uur ‘s avonds slaat de chaos toe. In deze blog delen wij graag onze waarnemingen met jullie en proberen we mogelijke oplossingen voor de taxi-problematiek te schetsen. Bij aankomst op Schiphol zijn we door de stationshal gelopen. Op de grond zie je overal gele pijl-stickers liggen die passagiers wijzen naar de officiële standplaats buiten. Binnen de stationshal is het ronselen van passagiers verboden. Zodra je echter de draaideuren door bent en het stationsplein oploopt ontstaat een maffia-achtige sfeer. Hierbij schieten taxichauffeurs de niets vermoedende passagier tegemoet. De door Schiphol aangestelde begeleiders lopen tegelijkertijd op de passagiers af om hen de officiële taxistandplaats te wijzen. De meeste passagiers geven gehoor aan de aanwijzingen van de begeleiders. Desondanks ontstaat er voor onze neus een opstootje, dit komt doordat een gedupeerde passagier zich bemoeit met een situatie waarbij een vrouwelijk passagier wordt benaderd voor een woekerrit. De chauffeur schiet direct uit z’n vel waarbij agressieve bewoordingen en handgebaren niet geschuwd worden. Het voorval speelt zich op ruim 50 meter afstand af. Toch voelt de situatie ook voor ons onveilig en intimiderend aan. Gelukkig weet een handhaver de situatie te sussen en de vrouwelijke toerist wordt zichtbaar aangeslagen naar de officiële taxistandplaats begeleid.

 

Handhaven niet mogelijk

Na afloop van het voorval vragen wij aan de handhaver welke mogelijkheden hij heeft om de openbare orde en veiligheid te handhaven. Zijn antwoord is dat hij de hele dag brandweermannetje speelt, maar eigenlijk niets kan doen om brand te voorkomen. Volgens de handhaver was het voorval wat wij zagen geen incident op zich, hij spreekt over een tsunami van vergelijkbare voorvallen. Wij zijn slechts 45 minuten aanwezig geweest maar dit bezoek onderschrijft de berichtgeving van inwoners dat het Jan Delleartplein als een onveilige plek wordt ervaren. Gezamenlijk komen wij daarom tot de conclusie dat de huidige situatie volstrekt onacceptabel is. De eerste ervaring met Nederland voor bezoekers moet plezierig en gezellig zijn en niet als onprettig en bedreigend voelen. Volgens de VVD is er geen plek voor maffia-achtige praktijken op de luchthaven Schiphol, dus moet er een oplossing komen.

 

Op 13 oktober vergadert de gemeenteraad opnieuw over dit probleem en wat de VVD betreft moeten alle partijen meedenken over een oplossing. Bij dit conflict zijn volgens ons 4 partijen betrokken: de luchthaven Schiphol, de taxibranche, de gemeente Haarlemmermeer en de landelijke overheid. De VVD-fractie is van mening dat gekeken moet worden naar directe maatregelen die direct geëffectueerd kunnen worden. Daarnaast zou de APV (Algemene plaatselijke verordening) aangepast kunnen worden om de handhaving te versterken. Bovendien zou een TTO (Toegestane taxi Onderneming) afspraak gemaakt kunnen worden waarmee de problematiek wordt verminderd. De gemeente Amsterdam heeft dit model toegepast op het Centraal Station, daar is de problematiek nagenoeg verdwenen. Tot slot vraagt de VVD-fractie zich hardop af hoe liberaal het concessiemodel van Schiphol en de twee private partijen is. Een vrije markt is niet alleen een liberaal geluid maar wellicht ook een goede oplossing voor de huidige taxiproblematiek. Misschien moet de luchthaven Schiphol nog eens kijken of het huidige concessiemodel nog wel van deze tijd is. Als laatste middel kan de landelijke overheid de Wet Personen Vervoer wijzigen. Volgens ons duurt een wetswijziging echter veel te lang. Daarmee lijkt dit geen directe oplossing.