VVD fractie in actie

Verder is het onderzoek van de rekenkamer behandeld naar de decentralisatie in het sociaal domein. Bij deze decentralisatie zijn met ingang van 1 januari 2015 diverse taken op het gebied van onder andere maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp overgeheveld van het rijk naar de gemeente. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente deze nieuwe taken voortvarend heeft opgepakt. Dit wil echter volgens VVD-raadslid Erik Boscher niet betekenen dat de gemeente achterover kan gaan leunen. De conclusies uit het rapport van de rekenkamer laten zien dat er nog veel werk te verrichten is om inhoudelijk op kwaliteit van zorg te kunnen sturen. We moeten blijven zoeken naar mogelijkheden om inzichtelijk te krijgen of de geleverde zorg effectief en het beste voor onze inwoners is. De gemeente Haarlemmermeer wil tenslotte behoren tot de beste zorg-gemeenten van Nederland!

Het was tevens een historische raadsvergadering omdat het Bestuurlijk convenant, waarmee de fusie tussen Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude weer een stapje dichterbij komt, zou worden ondertekend. Fractievoorzitter Henk Kuipers heeft tijdens de bespreking van het bestuursconvenant wederom erop aangedrongen dat de raad betrokken blijft tijdens het proces van de fusie. Bovendien heeft hij benadrukt dat het voor de VVD van belang is dat er niet meer wordt uitgegeven aan de fusie dan de vergoeding die we hiervoor krijgen van het Rijk.