VVD fractie in actie

VVD fractie in actie

Jurgen Nobel heeft in het raadsdebat over de jaarrekening van 2015 benadrukt dat onze gemeente goed mee heeft kunnen zeilen op de landelijke liberale koers. Er is veel geïnvesteerd in bereikbaarheid, de werkeloosheid is in jaren niet zo laag geweest en onze gemeente is voor de 3e keer op rij uitgeroepen tot sterkste economische regio van Nederland! Voor het zomer reces had ruim 80% van de Nederlandse gemeenten nog geen goedkeurende accountantsverklaring. Door het harde werk van het College, de auditcommissie, ambtenaren en de accountant heeft Haarlemmermeer uiteindelijk wel een goedkeuring met beperkende verklaring voor de jaarrekening 2015 gekregen.

U kunt de volledige inbreng van Jurgen bekijken op:

https://gemeenteraad.haarlemmermeer.nl/Vergaderingen/Raadsplein/2016/22-september/17:00

Verder heeft de VVD fractie vragen gesteld n.a.v. een documentaire op t.v. over Schiphol. De VVD fractie vond dat daarin een negatief beeld werd geschetst, met name met betrekking tot geluidsoverlast. De VVD wilde van wethouder Elzakalai weten of hij dat beeld herkent. De wethouder herkent dat beeld niet en hij blijft zich inzetten om politici in Den Haag te overtuigen dat er gebouwd moet kunnen worden in gebieden die nu bestempeld zijn als ‘overlast gebied’. In Rijsenhout bijvoorbeeld willen inwoners graag extra bouwen, daar is belangstelling voor maar dat is nog niet toegestaan. VVD Wethouder Elzakalai blijft zich daarvoor inzetten.

Tijdens de eerste gezamenlijke raadsvergadering met fusie partner Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft fractie voorzitter Henk Kuipers erop aangedrongen dat duidelijk wordt gemaakt waar in het fusie proces de raden nog aan zet zijn en dat de beide Colleges erop toezien dat de raad ook zoveel mogelijk aan zet blijft tijdens het fusie proces.