VVD fractie in actie

VVD fractie in actie;

Overzicht van de inbreng van de VVD fractie d.d. 8 sept 2016

VVD heeft tegen een locatie onderzoek voor een AZC gestemd. Fractievoorzitter Henk Kuipers gaf aan dat er volgens de VVD geen noodzaak is voor een dergelijk onderzoek aangezien de huidige AZC’s slechts voor 70% bezet zijn.

VVD Wethouder Derk  Reneman kreeg complimenten van zowel inwoners van Cruquius als raadsleden omdat hij zichtbaar rekening heeft gehouden met de inbreng van de inwoners bij het opstellen van een nieuw verkeersplan. Een mooi voorbeeld van succesvolle participatie.

De peuteropvang gaat veranderen ten gevolge van landelijk beleid. Raadslid Beryl van Straten ziet kansen omdat het ook mogelijk wordt voor kinderopvang aanbieders om peuteropvang te gaan verzorgen. Ze drong er bij de wethouder op aan dat kwaliteit en het belang van het kind leidend moeten zijn maar dat de wethouder er ook op toeziet dat er wat te kiezen is voor ouders in onze gemeente dus zorg ervoor dat kinderopvang ondernemers ook daadwerkelijk kunnen toetreden tot deze nieuwe markt.