Politiek en bescheidenheid

POLITIEK EN BESCHEIDENHEID

Op het eerste gezicht twee termen die bijna elkaars tegenovergestelde lijken. Toch heb ik me als kersvers raadslid onlangs verbaasd over het gebrek aan bescheidenheid bij sommige partijen.

Eén van de eerste stukken waarvoor ik woordvoerder mocht zijn, was een verkeersplan voor Zwaanshoek. Hoe sommige partijen met dit plan zijn omgegaan heeft mij enorm verbaasd. Voorafgaand aan het plan is, zoals gebruikelijk, de mening gevraagd van verschillende deskundigen op het gebied van o.a. veiligheid en verkeer. Wat dit plan bijzonder maakte, is dat voor, tijdens en na het opstellen van het plan uitgebreid om de mening van inwoners van Zwaanshoek is gevraagd door middel van digitale vragenlijsten. Er is een goed beeld van de mening van de Zwaanshoekers. Nu is het altijd belangrijk om met dit soort onderzoeken goed te kijken of er slechts enkele inwoners hebben meegedaan of een aanzienlijk aantal. Bij dit plan kunnen we spreken over een aanzienlijk aantal. De dorpsraad deed uiteraard ook mee met de participatie en bestuursleden zijn naar het raadhuis gekomen om de bespreking van het plan bij te wonen. Zij gaven aan dat ze hoopten dat het plan goedgekeurd zou worden, zij waren er blij mee. Hamerstuk zou je zeggen. Er ligt een goed doordacht en onderbouwd plan, de Zwaanshoekers zijn er blij mee, wat wil je nog meer? Democratie en participatie zegevieren.

Maar nee, het liep heel anders… Het plan moest gewijzigd worden volgens sommige partijen. Volgens hen zou het dan beter zijn voor de gebruikers. Er werd gestemd, de VVD fractie stemde tegen, maar de voorgestelde wijziging werd toch aangenomen. Jammer voor al die inwoners van Zwaanshoek die de tijd hebben genomen om mee te participeren en die zich hadden verheugd op het voorgestelde plan.

Ik ga ervan uit dat al de raadsleden die voor de wijziging hebben gestemd dit met alle goede intenties en bedoelingen hebben gedaan. Het is uiteraard ook hun goed recht. Het was voor mij echter wel een moment waarop ik dacht hé dit is raar….inwoners geven aan dat ze blij zijn met het plan, diverse deskundigen geven aan dat de veiligheid gewaarborgd is en toch….toch voelen sommige politici zich geroepen om indirect te zeggen: ik weet het beter.

Op dat moment kwam de gedachte bij mij op: soms….en misschien steeds vaker in de nieuwe participatie maatschappij, siert bescheidenheid de mens en dus ook de politicus.

N.B. inmiddels heeft de voorzitter van de dorpsraad van Zwaanshoek een brief geschreven aan alle raadsleden waarin hij aangeeft dat het bestuur  van de dorpsraad niet blij is met de wijziging en dat zij problemen voorzien.