Sport en cultuur

De VVD Haarlemmermeer kiest voor zowel top- als breedtesport. Topsport en breedtesport gaan hand in hand. Topsporters leveren een positieve impuls aan de breedtesport. De breedtesport wordt op die manier gestimuleerd met een grotere sportdeelname tot gevolg.

Topsportevenementen (toernooien) zijn ook ideale evenementen om maatschappelijke winsten te realiseren door een grote groep mensen met sport kennis te laten maken. Daarnaast is de gemeente goed bedeeld in voorzieningen die bijdragen aan topsport. Sport moet voor elke inwoner toegankelijk en aantrekkelijk zijn. Er dient een duurzaam aanbod van sportieve ruimte en (top) sportaccommodaties te zijn. Sport is een verbindende factor in de Haarlemmermeerse samenleving en draagt bij aan de kwaliteit van leven en wensen van de inwoners. Sport is leuk en leert je ook om te gaan met teleurstellingen, uitdagingen en competitie. Bovendien draagt sport bij aan een gezonde samenleving.

Voor de VVD Haarlemmermeer is cultuur de uitkomst van activiteiten van vrije individuen. Cultuur is een verbindende factor die bij voorkeur zonder subsidie of andere vormen van overheidsinmenging bestaansrecht moet hebben. Overheidsinmenging is alleen nodig om kort als vliegwiel te dienen om potentieel ge├»nteresseerden over de streep te trekken. De VVD blijft zich inzetten voor een cultuurbeleid gedragen door cultureel ondernemerschap en particulier initiatief. Culturele evenementen en initiatieven vinden niet alleen plaats in de grote kernen. Daarom pleiten wij om meer bekendheid te geven aan de culturele agenda. Zo wil de VVD dat meer gebruik wordt gemaakt van sociale media om de bekendheid van de culturele agenda blijvend en breder onder de aandacht te brengen. 


Meer weten over onze idee├źn en standpunten met betrekking tot sport en cultuur kijk dan hier.